Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 88

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

MagyaR
88
Megjegyzés: A csavaros fedél a tárolódobozban vagy a turmixpohárban tárolható.
6
Helyezze a tárolódobozt a gyümölcshúsgyűjtőbe (ábra 59).
7
Helyezze fel a gyümölcshúsgyűjtő fedelét és tegye a gyümölcscentrifuga betöltőjét a
fedélbe (ábra 60).
8
Tekerje fel a hálózati kábelt a motoregység hátoldalán található kábeltartóra (ábra 61).
környezetvédelem
A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító
gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul környezete védelméhez.
Jótállás és szerviz
Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a
Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a
telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen
vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
Hibaelhárítás
Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha nem
sikerül megoldania a problémát az alábbi információk alapján, forduljon az országában működő
Philips vevőszolgálathoz.
Probléma
A készülék nem
működik, amikor a
kezelőgombot PULSE
állásba, illetve 1. vagy 2.
fokozatba állítom.
A készülék hirtelen
leáll.
A turmixkehely és a
robotgép munkatálja
rögzítve van, de csak a
turmixgép működik.
A tojás alakú habverő
vagy a
dagasztótartozék nem
forog.
Megoldás
Ellenőrizze, hogy a konyhai robotgép, a turmixpohár, a gyümölcscentrifuga
vagy a húsdaráló megfelelően van-e összeszerelve (kattanást kell hallani).
Ha nem használja a konyhai robotgépet, a gyümölcscentrifugát vagy a
húsdarálót, ellenőrizze, hogy a csavaros fedél megfelelően van-e
felszerelve a motoregységre. Ha a turmixpoharat használja, ellenőrizze,
hogy a turmixpoháron lévő bordázat pontosan szemben áll-e a
motorházon látható jelzéssel. Ha a konyhai robotgépet használja,
ellenőrizze, hogy a tálon lévő jelzés pontosan szemben áll-e a fedélen és
a motoregységen látható jelzéssel. Ha minden alkatrész megfelelően van
felszerelve, a készülék a kezelőgomb PULSE állásba, illetve 1. vagy 2.
fokozatba fordításával működni kezd.
A biztonsági hőkioldó valószínűleg megszakította a készülék áramellátását,
mivel a készülék túlmelegedett. 1) A kezelőgombot O állásra fordítva
kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali
aljzatból. 2) Hagyja 1 órán keresztül lehűlni a készüléket. 3) Csatlakoztassa
a hálózati dugót a fali aljzatba. 4) Kapcsolja be ismét a készüléket.
Ha mind a turmixgép, mind a konyhai robotgép megfelelően lett
felszerelve a motoregységre, csak a turmixgép működik. Ha a konyhai
robotgépet kívánja használni, távolítsa el a turmixgépet a motoregységről,
és csavarja fel a csavaros fedelet a motoregységre.
Ellenőrizze, hogy a tojás alakú habverő vagy a dagasztótartozék
megfelelően van-e rögzítve az eszköztartón. Győződjön meg arról is,
hogy a robotgép munkatálja és fedele megfelelően illeszkednek-e
egymáshoz (kattanást kell hallani).

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: