Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 30

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

Български
30
Почиствайте режещия блок на кухненския робот, дисковете, режещата вложка на
регулируемия режещ диск и режещия блок на месомелачката много внимателно. Режещите
ръбове са много остри.
Забележка: Всички части, с изключение на задвижващия блок и частите на месомелачката,
могат да се почистват и в съдомиялна машина.
-
Внимавайте режещите ръбове на ножовете и дисковете да не се допират до твърди
предмети. Това може да причини затъпяването им.
-
Можете да разглобите балонната бъркалка за по-щателно почистване (вижте раздела
"Балонна бъркалка" в тази част).
-
За да свалите капака на каната на пасатора, отворете го и го дръпнете нагоре. Сваляйте
капака само за почистване. (фиг. 44)
Бързо почистване на каната на пасатора
1
Налейте хладка вода (не повече от 0,5 литра) и малко течен миялен препарат в каната
на пасатора (фиг. 45).
2
Затворете капака и поставете запушалката в него.
3
Завъртете ключа за регулиране на PULSE няколко пъти.
4
Свалете каната на пасатора и я изплакнете с чиста вода.
Балонна бъркалка
Винаги почиствайте балонната бъркалка веднага след употреба.
Можете да разглобите балонната бъркалка за щателно почистване.
1
Извадете бъркалката от корпуса на предавателния механизъм. (фиг. 46)
2
Дръпнете лостчето настрани, за да отворите корпуса на предавателния
механизъм (фиг. 47).
3
Извадете двете зъбни колела (фиг. 48)
4
Почистете всички части в гореща вода с малко течен миещ препарат или в съдомиялна
машина.
5
Поставете бъркалката.
сглобяване на балонната бъркалка
1
Поставете първо малкото зъбно колело в корпуса, а след това по-голямото.
2
Прикрепете долната част на корпуса към горната. И двата края трябва да се фиксират
здраво с леко щракване. (фиг. 49)
3
Поставете бъркалката в корпуса на предавателния механизъм
регулируем режещ диск
1
Завъртете бутона за регулиране по часовниковата стрелка (1) и го свалете от диска
(2). (фиг. 50)
2
Свалете режещата вложка от диска.
3
Почистете всички части в гореща вода с малко течен миещ препарат или в съдомиялна
машина.
Месомелачка
Частите на месомелачката не са подходящи за почистване в съдомиялна машина.

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: