Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 210

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

sRPski
210
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako
se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je
bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.
sigurnosne karakteristike
Bezbednosno isključivanje za zaštitu od pregrevanja
Ovaj aparat je opremljen sigurnosnom zaštitom od pregrevanja koja će automatski isključiti
električno napajanje aparata ukoliko dođe do pregrevanja.
Ako vaš aparat prestane sa radom:
1
Izvucite utikač iz zidne utičnice.
2
Ostavite aparat da se ohladi 1 sat.
3
Uključite utikač u zidnu utičnicu.
4
Ponovo uključite aparat.
Obratite se Philips prodavcu ili ovlašćenom servisnom centru kompanije Philips ako se sigurnosna
zaštita od pregrevanja aktivira suviše često.
ugrađena bezbednosna brava
Ova funkcija omogućava uključivanje aparata ako ste posudu blendera, bokal ili mašinu za mlevenje
mesa pravilno montirali na jedinicu motora. Ako je blender, multipraktik, sokovnik ili mašina za
mlevenje mesa pravilno montirana (pogledajte poglavlje „Upotreba aparata"), ugrađeno
bezbednosno zaključavanje će se deaktivirati.
Pre prve upotrebe
Pre prve upotrebe aparata temeljno očistite delove koji će doći u dodir sa hranom (pogledajte
poglavlje "Čišćenje").
upotreba aparata
Multipraktik
1
Stavite poklopac sa navojem na jedinicu motora (1) i okrenite ga u smeru kretanja kazaljke na
satu da biste ga fiksirali (2) (Sl. 2).
2
Stavite posudu na jedinicu motora (1) i okrenite je u smeru kretanja kazaljke na satu da biste
je fiksirali (2) (Sl. 3).
3
Postavite držač alata sa željenim dodacima u posudu (jedinica sa sečivima, dodatak za mešanje,
dodatak za mućenje ili neki od diskova). Pogledajte odgovarajući odeljak dalje u tekstu.
4
Ako koristite jedinicu sa sečivima, dodatak za mešanje ili metlicu, sastojke koje treba obraditi
stavite u posudu.
5
Stavite poklopac na posudu (1). Okrenite ga u smeru kretanja kazaljke na satu (2) da biste ga
pričvrstili ('klik') (Sl. 4).
Vodite računa da tačkica na poklopcu i tačkica na posudi budu direktno jedna nasuprot druge.
Štrčanje poklopca će upotpuniti oblik drške na posudi.
6
Ako koristite neki od diskova, sastojke dodajte kroz otvor za hranu i pritisnite
ih potiskivačem.
7
Okrenite regulator u položaj 1 ili 2 da biste uključili aparat. (Sl. 5)
Ako želite veoma kratkotrajnu obradu sastojaka, okrenite regulator u položaj PULSE jednom ili više
puta.

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: