Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 71

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

3
Kućište rezača stavite na pogonsko kućište (1) i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke
na satu kako biste ga fiksirali (2) (Sl. 34).
4
Umetnite spiralnu osovinu u kućište rezača (Sl. 35).
5
Rezač stavite na spiralnu osovinu. Rubovi za rezanje moraju biti usmjereni prema van (Sl. 36).
6
Postavite disk za srednje ili grubo mljevenje (ovisno o željenoj gustoći) na spiralnu
osovinu (Sl. 37).
Pazite da izbočine na kućištu rezača pravilno ulaze u rupe na disku.
7
Stavite poklopac s navojem na kućište rezača (1) i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako
biste ga fiksirali (2) (Sl. 38).
8
Postavite pliticu na uspravni dio kućišta rezača (Sl. 39).
Mljevenje mesa
1
Izrežite meso na komade duljine 10 cm i debljine 2 cm.
2
Koristite nemasno meso. Uklonite kosti, hrskavicu i žilice koliko je to moguće.
Nikada ne koristite smrznuto meso!
3
Odaberite brzinu 1 kako biste uključili aparat.
4
Stavite meso u pliticu. Potiskivačem lagano potisnite meso u kućište rezača (Sl. 40).
-
Za tartarski biftek, sameljite meso dvaput pomoću srednjeg diska za mljevenje.
izrada kobasica
1
Sameljite meso.
2
Iskopčajte aparat iz napajanja i nakon mljevenja skinite prsten s navojem.
3
Izvadite disk za mljevenje i jedinicu s rezačima.
Napomena: Spiralnu osovinu ostavite u kućištu rezača.
4
Mehanizam za odvajanje stavite na spiralnu osovinu (Sl. 41).
5
Cijev za kobasice stavite na kućište rezača (1) i prsten s navojem zavrnite na kućište rezača u
smjeru kazaljke na satu (2) (Sl. 42).
Aparat je sada spreman za izradu kobasica.
savjeti
-
Ostavite crijevo za kobasice u mlakoj vodi 10 minuta. Zatim navucite vlažno crijevo na cijev.
Potisnite (začinjeno) mljeveno meso u kućište rezača.
-
Ako crijevo zapne na cijevi, navlažite ga s malo vode.
Čišćenje (sl. 43)
Napomena: Tablica za čišćenje na početku ovih uputa sadrži pregled načina čišćenja svih dijelova
aparata.
1
Provjerite je li aparat isključen i iskopčan iz napajanja.
2
Jedinicu motora i pogonsko kućište dodatka za mljevenje mesa očistite vlažnom krpom.
Jedinicu motora i pogonsko kućište dodatka za mljevenje mesa nikada nemojte uranjati u vodu
niti ispirati vodom iz slavine.
3
Dijelove koji su bili u kontaktu s hranom uvijek čistite toplom vodom i sredstvom za pranje
posuđa odmah nakon upotrebe.
HRvatski
71

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: