Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 108

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

liEtuviškai
108
Maišytuvas
Perspėjimas
-
Nelieskite pjovimo ašmenų kraštų, kai tvarkote ar valote maišytuvo ąsotį. Jie yra labai aštrūs, todėl
galite lengvai įsipjauti pirštus.
-
Prietaisui veikiant, jokiu būdu nekiškite į maišytuvo ąsotį pirštų ar daiktų.
-
Jei ašmenys užstringa, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir išimkite ašmenis blokuojančius
produktus.
Įspėjimas
-
Niekada nedėkite į maišytuvo ąsotį produktų, karštesnių nei 80 ºC.
-
Vengdami išsitaškymo, nepilkite į maišytuvo ąsotį daugiau nei 1,5 litro skysčių, ypač jei apdorojate
maistą dideliu greičiu. Nepilkite į maišytuvo ąsotį daugiau nei 1 litro, jei apdorojate karštus
skysčius arba produktus, kuriuos apdorojant susidaro putų.
-
Jei maistas prilimpa prie maišytuvo ąsočio sienelių, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo. Tada mentele pašalinkite maistą nuo sienelių.
-
Prieš įjungdami prietaisą visada įsitikinkite, kad dangtis yra uždaras ir kamštis yra dangtyje.
Filtras
Įspėjimas
-
Niekada neperkraukite filtro. Nepildykite filtro virš metalinės dalies.
-
Prieš dėdami vaisius į filtrą, supjaustykite juos mažesniais gabalėliais.
-
Prieš dėdami į filtrą džiovintus produktus, tokius, kaip sojų pupelės, juos išmirkykite.
sulčiaspaudė
Perspėjimas
-
Niekada nekiškite pirštų ar daiktų į padavimo vamzdį, kai prietaisas veikia. Šiam tikslui
naudojamas tik stūmiklis.
-
Jei rasite įtrūkimų siete arba jei jis sugadintas, nesinaudokite prietaisu ir susisiekite su artimiausiu
„Philips" techninės priežiūros centru.
Įspėjimas
-
Sulčiaspaudę naudokite tik kai dangtis yra tinkamai prispaustas gnybtais.
-
Dangtį atkabinkite tik tada, kai išjungėte prietaisą ir sietas nustoja suktis.
Mėsmalė
Perspėjimas
-
Mėsmalės nenaudokite kaulų ar kitų kietų daiktų smulkinimui.
-
Nelieskite pjaustytuvo pjovimo ašmenų, kai jį tvarkote ar valote. Jie yra labai aštrūs, todėl galite
lengvai įsipjauti pirštus.
Įspėjimas
-
Niekada nenaudokite mėsmalės pjaustytuvo kartu su paskirstytoju ir dešrelių kimštuvu.
Elektromagnetiniai laukai (EMl)
Šis „Philips" prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai
eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine
moksline informacija, jį yra saugu naudoti.
saugumo nurodymai
šiluminis apsauginis išjungiklis
Šis prietaisas yra aprūpintas automatiniu terminiu saugikliu, kuris automatiškai išjungia srovę, kad
prietaisas neperkaistų.
Jei prietaisas staiga nustoja veikęs:

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: