Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 44

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

ČEština
44
-
Pokud lze střívko natáhnout na plnicí nástavec jen ztuha, můžete je trochu navlhčit vodou.
Čištění (obr. 43)
Poznámka: Tabulka čištění na přední stránce této brožury poskytuje přehled o tom, jak je třeba čistit
všechny součástky tohoto přístroje.
1
Přesvědčte se, že je přístroj vypnutý a odpojený od sítě.
2
Vyčistěte motorovou jednotku a převodové pouzdro mlýnku na maso navlhčeným hadříkem.
Nikdy nenamáčejte motorovou jednotku a převodové pouzdro mlýnku na maso do vody a
neoplachujte je pod tekoucí vodou.
3
Všechny díly, které přicházejí do styku s potravinami, myjte v horké vodě s přidáním
vhodného mycího prostředku, a to bezprostředně po každém použití.
Nožovou jednotku kuchyňského robota, kotouče, krájecí nástavec nastavitelného krájecího
kotouče a nožovou jednotku mlýnku na maso čistěte velmi opatrně. Čepele jsou velmi ostré.
Poznámka: Všechny součástky, s výjimkou motorové jednotky a součástí mlýnku na maso, lze mýt v myčce.
-
Dbejte též na to, aby se čepele nožů a kotoučů nedostaly do styku s tvrdými předměty, které by
je mohly otupit.
-
Pro důkladnější vyčištění lze odpojit šlehací metly (viz část ‚Šlehací metly' v této kapitole).
-
Pro sejmutí víka nádoby mixéru jej otevřete a zatáhněte za něj směrem nahoru. Víko snímejte
pouze, pokud jej chcete vyčistit. (Obr. 44)
Rychlé vyčištění nádoby mixéru
1
Do nádoby mixéru nalijte vlažnou vodu (nejvýše půl litru) s přísadou vhodného mycího
prostředku (Obr. 45).
2
Zavřete víko a vložte do jeho otvoru zátku.
3
Několikrát otočte ovládací knoflík do polohy PULSE.
4
Odpojte nádobu mixéru a vypláchněte ji čistou vodou.
kulatá šlehací metla
Šlehací metly okamžitě po použití vždy pečlivě umyjte.
Pro důkladné čištění lze šlehací metly odpojit.
1
Vytáhněte metlu z převodového pouzdra. (Obr. 46)
2
Převodové pouzdro otevřete zatažením západky do boku (Obr. 47).
3
Vyjměte obě převodová kola (Obr. 48).
4
Všechny díly umyjte v horké vodě s trochou mycího prostředku nebo v myčce.
5
Vložte metlu.
Zpětná montáž šlehacích metel
1
Do pouzdra nejprve vložte malé převodové kolečko a poté velké.
2
Zajistěte dolní část pouzdra k horní části zatlačením. Přesvědčte se, zda se při spojování obou
konců ozvalo klapnutí. (Obr. 49)
3
Vložte metlu do převodového pouzdra.

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: