Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 131

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Patērētāju apkalpošanas centra,
lūdziet palīdzību vietējam Philips preču tirgotājiem.
kļūmju novēršana
Šajā nodaļā ir apkopotas visizplatītākās problēmas, ar kurām varat sastapties, izmantojot ierīci. Ja
nevarat tās atrisināt, izmantojot zemāk redzamo informāciju, sazinieties ar savas valsts Klientu
apkalpošanas centru.
Problēma
Pagriežot vadības pogu
uz iestatījumu PULSE
vai uz 1. un 2. ātruma
iestatījumu, ierīce
nedarbojas.
Ierīce pēkšņi pārtrauc
darbību.
Ir pievienota gan
blendera krūze, gan
virtuves kombaina
bļoda, bet darbojas
tikai blenderis.
Putotājs vai mīcīšanas
piederums negriežas.
Gaļa izskatās tā, it kā
būtu nevis samalta, bet
izspiesta cauri
gaļasmašīnai.
Gaļasmašīna
nedarbojas.
Griezēju nav iespējams
pareizi ievietot griezēja
korpusā.
Gaļa tiek samalta
pārāk rupji.
Gaļasmašīnas metāla
daļas izskatās
sarūsējušas.
Atrisinājums
Pārliecinieties, vai virtuves kombains, blendera krūka, sulu
spiede vai gaļasmašīna ir pareizi uzstādīti (atskan klikšķis). Ja virtuves
kombains, blendera krūka vai sulu spiede netiek lietota, pārliecinieties, vai
skrūves uzmava ir pareizi uzskrūvēta uz motora nodalījuma. Ja izmantojat
blendera krūku, pārliecinieties, vai krūkas izcilnis ir novietots tieši pretī
norādei uz motora nodalījuma. Ja izmantojat virtuves kombainu,
pārliecinieties, vai norādes uz bļodas un uz vāka atrodas viena otrai pretī,
bet bļodas norāde — pretī norādei uz motora nodalījuma. Ja visas detaļas
ir novietotas pareizi, ierīce sāks darboties, kad pagriezīsiet vadības pogu
uz iestatījumu PULSE vai uz 1. un 2. ātruma iestatījumu.
Iespējams, termiskās drošības slēdzis pārtrauca ierīcei strāvas padevi, jo tā
ir pārkarsusi. 1) Pagrieziet vadības slēdzi uz iestatījumu O, lai izslēgtu
iekārtu. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. 2) Ļaujiet ierīcei 1 stundu atdzist.
3) Iespraudiet elektrības vada kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. 4) No
jauna ieslēdziet ierīci.
Ja uz motora nodalījuma ir pareizi novietoti gan blenderis, gan virtuves
kombains, darbosies tikai blenderis. Ja vēlaties izmantot virtuves
kombainu, noņemiet no motora nodalījuma blenderi un uzskrūvējiet
skrūves uzmavu uz motora nodalījuma.
Pārliecinieties, vai putotājs un mīcīšanas piederums ir pareizi novietots uz
rīku turētāja. Tāpat pārliecinieties, vai virtuves kombaina bļoda un vāks ir
pareizi uzlikti (atskan klikšķis).
Pārliecinieties, vai griezēja korpusa asmeņi ir vērsti uz ārpusi.
Pārliecinieties, vai ietvars un griezēja korpuss ir pareizi novietoti (atskan
klikšķis).
Nedaudz atskrūvējiet skrūves gredzenu un pareizi novietojiet griezēju un
malšanas disku uz gliemežvārpstas. Tad rūpīgi uzskrūvējiet skrūves
gredzenu uz griezēja korpusa.
Tika lietots vidēja rupjuma malšanas disks. Lietojiet smalkāku disku. Lai
sasniegtu labāku rezultātu, maliet gaļu vēlreiz.
Iespējams šīs daļas tika mazgātas trauku mazgājamā mašīnā. Notīriet visas
gaļasmašīnas daļas un uzreiz nosusiniet tās dvielī.
latviEšu
131

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: