Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 150

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

RoMână
150
al Disc pentru tocare medie, diametru de 4 mm
aM Disc pentru tocare mare, diametru de 8 mm
an Separator
ao Pâlnie pentru cârnaţi
aP Element de împingere
aQ Tavă
important
Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
informaţii generale
Pericol
-
Nu scufundaţi niciodată blocul motor sau carcasa maşinii de tocat în apă sau în orice alt lichid şi
nici nu le clătiţi la robinet. Utilizaţi numai o cârpă umedă pentru a curăţa blocul motor.
avertisment
-
Înainte de a conecta aparatul, verificaţi dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de
alimentare locale.
-
Nu conectaţi niciodată acest aparat la un ceas electronic pentru a evita situaţiile periculoase.
-
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de
Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru
a evita orice accident.
-
Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul, cablul de alimentare sau alte componente sunt deteriorate.
-
Nu utilizaţi niciodată blenderul, castronul robotului de bucătărie, storcătorul sau maşina de tocat
pentru a porni şi opri aparatul.
-
Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze nesupravegheat.
-
Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacităţi fizice,
mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în
care sunt supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
-
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.
Precauţie
-
Deconectaţi întotdeauna aparatul înainte de a asambla, dezasambla sau ajusta orice componentă.
-
Opriţi întotdeauna aparatul comutând butonul de comandă pe poziţia O.
-
Nu utilizaţi niciodată accesorii sau componente de la alţi producători sau care nu au
fost recomandate special de Philips. Dacă utilizaţi astfel de accesorii sau componente, garanţia
dvs. devine nulă.
-
Nu depăşiţi nivelul maxim indicat pe vas şi pe castron.
-
Puteţi utiliza castronul robotului de bucătărie şi maşina de tocat numai când capacul filetat şi nu
vasul blenderului este înşurubat pe blocul motor.
-
Anumite ingrediente pot provoca decolorări pe suprafeţele componentelor. Acest lucru nu are
un efect negativ asupra componentelor. Decolorările dispar de obicei după un timp.
-
Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
Robot de bucătărie
avertisment
-
Dacă blocul tăietor se blochează, scoateţi ştecherul din priză înainte de a îndepărta ingredientele
care blochează blocul tăietor.
-
Nu atingeţi marginile tăioase ale blocului tăietor şi nici discurile în timpul manevrării sau curăţării
acestora. Marginile sunt foarte ascuţite şi riscaţi să vă tăiaţi cu uşurinţă.

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: