Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 64

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

HRvatski
64
al Srednji disk za mljevenje, promjer 4 mm.
aM Disk za grubo mljevenje, promjer 8 mm.
an Mehanizam za odvajanje
ao Cijev za kobasice
aP Potiskivač
aQ Plitica
važno
Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
opće informacije
opasnost
-
Nikada nemojte uranjati jedinicu motora ili pogonsko kućište dodatka za mljevenje mesa u vodu
ili neku drugu tekućinu niti ispirati vodom iz slavine. Za čišćenje jedinice motora koristite samo
vlažnu krpu.
upozorenje
-
Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu
lokalne mreže.
-
Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nemojte nikada spajati na prekidač kojim upravlja
mjerač vremena.
-
Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar
ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
-
Aparat nemojte koristiti ako je oštećen utikač, mrežni kabel ili neki drugi dio.
-
Nikada nemojte koristiti miješalicu, zdjelu, sokovnik ili dodatak za mljevenje mesa kako biste
uključili ili isključili aparat.
-
Aparat nikad ne smije raditi bez nadzora.
-
Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim
sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba
odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
-
Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
oprez
-
Aparat obavezno isključite iz napajanja prije dodavanja, odvajanja ili podešavanja nekog od
nastavaka.
-
Aparat uvijek isključite tako da regulator okrenete u položaj O.
-
Nemojte nikada koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips
nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
-
Nemojte premašiti gornju razinu naznačenu na vrču i zdjeli.
-
Zdjelu i dodatak za mljevenje mesa možete koristiti samo kada je na jedinicu motora pričvršćen
poklopac s navojem, a ne vrč miješalice.
-
Neki sastojci mogu prouzročiti izbljeđivanje boje dijelova. To nema negativan učinak na dijelove i
obično nestane nakon nekog vremena.
-
Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu.
aparat za obradu hrane
upozorenje
-
Ako se jedinica s rezačima zaglavi, najprije iskopčajte aparat, a zatim izvadite sastojke koji smetaju.
-
Ne dodirujte oštre bridove jedinice s rezačima i diskove prilikom rukovanja ili čišćenja. Vrlo su
oštri i možete se lako porezati.
oprez
-
Ako se hrana zalijepi za stjenke zdjele, isključite aparat i iskopčajte ga iz napajanja. Zatim pomoću
lopatice uklonite hranu sa stjenki zdjele.

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: