Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 103

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

ақаулықтарды жою
Бұл тарауда құралда пайда болуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер
төменде берілген ақпараттың көмегімен ақаулықты жоя алмасаңыз, еліңіздегі тұтынушы
орталығына хабарласыңыз.
Ақаулық
Бақылау түймесін
PULSE немесе 1 не 2
жылдамдығына
қосқанда құрылғы
жұмыс істемейді.
Құрал жұмыс
жасауын кенеттен
тоқтатты.
Блендер ыдысы және
тамақ өңдеу табағы
да орнатылған,
дегенмен блендер
жұмыс жасамайды.
Аэростат
шайқауышы немесе
қосымша шайқау
қондырғылары іске
қосылмайды.
Еттің түрі тартылған
ет емес, мыжылған ет
сияқты.
Ет тартқыш жұмыс
істемейді.
Мен кесетін бөлшекті
кесуші түтікке дұрыс
орната алмай
отырмын.
Ет тым ірі болып
тартылды.
Ет тартқыштың
метал бөлшектерін
тот басып кеткен.
Шешімі
Тағам процессоры, араластырғыш ыдыс, шырын сыққыш немесе ет
тартқыш дұрыс орнатылғанын қадағалаңыз («тық" еткенше). Егер сіз
тағам процессорын, шырын сыққышты немесе ет тартқышты
пайдаланбасаңыз, бұрандалы қақпақ моторға дұрыс орнатылғанын
қадағалаңыз. Егер сіз араластырғыш ыдысты пайдалансаңыз,
араластырғыш ыдысының шығып тұрған жері мотор түтігіндегі
баспаға қарсы тұрғанын қадағалаңыз. Егер сіз тағам процессорын
пайдалансаңыз, табақтағы нүктелер мен қақпақтағы нүктелер бір-
біріне қарама қарсы және табақтағы нүкте мотордағы нүктеге
қарама қарсы тұрғанын қадағалаңыз. Егер барлық бөлшектер дұрыс
орнатылған болса, басқару түймесін PULSE немесе 1 не 2
жылдамдығына қосқанда құрылғы іске қосылады.
Құрылғы тым ысып кеткендіктен ысып кетуге қарсы қауіпсіздік
қызметі құрылғыға келетін қуатты сөндірген шығар. 1) Құрылғыны
сөндіру үшін бақылау түймесін O қалпына қосыңыз. Құрылғыны
токтан суырыңыз. 2) Құрылғы 1 сағат суысын. 3) Вилканы розеткаға
қосыңыз. 4) Құрылғыны қайтадан іске қосыңыз.
Егер араластырғыш та, тағам процессоры да моторға дұрыс
орнатылса, тек қана араластырғыш жұмыс істейді. Егер сіз тағам
процессорын пайдаланғыңыз келсе, араластырғышты мотордан
ажыратып, бұрандалы қақпақты моторға бұрап қойыңыз.
Аэростат шайқауышы немесе шайқау қосымшасы құрал ұстағышқа
дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Сонымен қатар, тағам
процессорының табағы мен қақпағы дұрыс орнатылғанын тексеріңіз
(«тық" еткенше).
Кесетін пышақтың кесер жиектері сыртқа қарап тұруын қадағалаңыз.
Құрал түтік пен кесуші түтіктің дұрыс орнатылғанын қадағалаңыз
(«тық" еткенше).
Бұрандалы сақинаны кішкене бұрап ашып, кесуші бөлшек пен
тартатын дискіні жылан өзекшеге дұрыстап бекітіңіз. Содан соң
бұрандалы сақинаны кесуші түтікке дұрыстап бұрап бекітіңіз.
Сіз орташа тарту дискісін пайдаландыңыз. Ұсақ тарту дискісін
пайдаланыңыз. Ұсақтау қылып тарту үшін етті қайтадан тартыңыз.
Сіз бұл бөлшектерді ыдыс жуғыш машинада жуған боларсыз. Ет
тарқыштың барлық бөлшектерін қолмен жуып, бірден орамалмен
кептіруге тиіссіз.
ҚазаҚша
103

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: