Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 186

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

slovEnsky
186
4
Do nádoby mixéra nalejte vodu alebo inú kvapalinu (mlieko, šťavu a pod.).
5
Do veka vložte zátku. (Obr. 25)
6
Zvoľte rýchlosť 2 a zariadenie sa zapne.
7
Keď dokončíte spracovanie surovín, ovládací regulátor prepnite do polohy O.
Veko ponechajte zatvorené, zátku nechajte vloženú vo veku a filter v nádobe.
8
Nádobu mixéra zložte z pohonnej jednotky. Nápoj vylejte cez výpust nádoby
mixéra (Obr. 26).
9
Optimálne výsledky dosiahnete, ak nádobu so zostávajúcimi surovinami (a v prípade potreby
s trochou tekutiny) vrátite späť na zariadenie a necháte ho pracovať ešte niekoľko sekúnd.
10
Vylejte zvyšnú časť nápoja.
tipy
-
Ak chcete spracovať väčšie množstvo surovín, odporúčame nevkladať do filtra všetky suroviny
naraz. Začnite so spracovaním menšieho množstva a zariadenie nechajte niekoľko sekúnd
pracovať. Potom ho vypnite a pridajte ďalšiu malú dávku surovín. Pokračujte v tomto postupe, až
kým nespracujete všetky suroviny. Pri spracovaní surovín musí byť veko vždy zatvorené.
-
Najlepšie výsledky pri príprave džúsov a koktailov dosiahnete, keď do 150 g ovocia pridáte
približne 300 ml vody. Pridať môžete aj iné tekutiny, napríklad pri príprave koktailov.
-
Pred spracovaním tvrdých prísad, napríklad sójových bôbov, ich pred spracovaním namočte.
odšťavovač
Odšťavovač môžete použiť na prípravu čerstvých ovocných štiav. Dužina, jadierka a šupky sa zo
šťavy odstránia.
1
Otočte skrutkovacím uzáverom proti smeru pohybu hodinových ručičiek (1) a vyberte ho z
pohonnej jednotky (Obr. 27).
2
Nádobu na dužinu nasaďte na pohonnú jednotku (Obr. 28).
3
Vložte sitko (Obr. 29).
Pred použitím vždy skontrolujte sitko. Ak zistíte akékoľvek známky poškodenia, ako sú praskliny,
trhliny alebo uvoľnený strúhací disk, sitko nepoužívajte.
4
Veko položte na nádobu na dužinu a upevnite svorku (Obr. 30).
Uistite sa, že je veko správne zaistené.
5
Väčšie kusy surovín vopred nakrájajte na menšie kúsky, ktoré sa zmestia do dávkovacej
trubice.
6
Pod výpust položte pohár alebo nádobu (Obr. 31).
7
Zvoľte rýchlosť 2 a zariadenie sa zapne.
8
Suroviny vložte do dávkovacej trubice. Zatláčajte ich pomocou piesta.
Piest držte v dávkovacej trubici podľa možností čo najdlhšie, aby ste predišli vyšplechovaniu.
Pokiaľ zariadenie pracuje, nikdy nepoužívajte prsty ani žiadne predmety (napr. varešku) na
zatlačenie surovín cez dávkovaciu trubicu do nádoby. Na tento účel smiete použiť jedine piest.
9
Keď dokončíte spracovanie surovín, ovládací regulátor prepnite do polohy O.

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: