Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 45

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

nastavitelný krájecí disk
1
Otočte stavěcí knoflík po směru hodinových ručiček (1) a sejměte jej z kotouče
(2). (Obr. 50)
2
Sejměte krájecí nástavec z kotouče.
3
Všechny díly umyjte v horké vodě s trochou mycího prostředku nebo v myčce.
Mlýnek na maso
Díly mlýnku na maso nelze mýt v myčce!
1
Zbytky masa, které zůstaly v nožové skříni, můžete odstranit tak, že tímto prostorem
protlačíte kousky chleba.
2
Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
3
Vyjměte pěchovač a zásobník (Obr. 51).
4
Vyšroubujte šroubovací kroužek proti směru hodinových ručiček (1) a sejměte jej (2).
Vyjměte i mlecí kotouč, nožovou jednotku a šnekový hřídel. (Obr. 52)
5
Stiskněte uvolňovací tlačítko (1), otočte nožovou skříň po směru hodinových ručiček (2) a
sejměte ji z převodového pouzdra (3) (Obr. 53).
6
Otočte převodové pouzdro proti směru hodinových ručiček (1) a zvedněte jej z motorové
jednotky (2) (Obr. 54).
7
Všechny díly, které přicházejí do styku s masem, umyjte ihned po použití v horké vodě
s mycím prostředkem (Obr. 55).
8
Opláchněte tyto díly čistou horkou vodou a ihned je usušte utěrkou.
9
Před uskladněním namažte kotouče a šnekový hřídel trochou rostlinného oleje.
skladování
Přístroj se dodává s nádobu na dužninu, která umožňuje přehledně skladovat součásti přístroje.
1
Vložte hnětací příslušenství, nastavitelný krájecí kotouč a strouhací kotouč do úložného
obalu (Obr. 56).
2
Kotouč na hranolky vložte do úložného obalu, šlehací metly nasaďte na horní část držáku
nástrojů.
3
Nožovou jednotku nasaďte na šlehací metly. (Obr. 57)
4
Kotouč pro drcení nasaďte na horní část nožové jednotky. (Obr. 58)
5
Sejměte šroubovací uzávěr z motorové jednotky a nasaďte na motorovou jednotku nádobu
na dužninu se sítkem.
Poznámka: Šroubovací uzávěr lze uložit do úložného obalu nebo nádoby mixéru.
6
Umístěte úložný obal do nádoby na dužninu (Obr. 59).
7
Nasaďte víko na nádobu na dužninu a vložte pěchovač odšťavňovače do víka (Obr. 60).
8
Síťový kabel oviňte kolem držáku na zadní straně motorové jednotky (Obr. 61).
Životní prostředí
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny
určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí.
ČEština
45

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: