Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 218

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

sRPski
218
Zaštita okoline
Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na
zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.
garancija i servis
Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, pogledajte Web lokaciju kompanije Philips na
adresi www.philips.com ili se obratite u centar za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj
zemlji (broj telefona pronađite u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji
predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu.
Rešavanje problema
Ovo poglavlje sumira najčešće probleme sa kojima se možete sresti prilikom upotrebe
aparata. Ukoliko niste u mogućnosti da rešite određeni problem pomoću sledećih informacija,
kontaktirajte Centar za brigu o potrošačima u vašoj zemlji.
Problem
Aparat se ne uključuje
kada regulator
postavim u položaj
PULSE niti u položaj 1
ili 2.
Aparat je odjednom
prestao sa radom.
Bokal blendera i
posuda multipraktika
su postavljene, ali
samo blender radi.
Metlica za mućenje ili
dodatak za mešenje se
ne okreće.
Meso izgleda kao da je
'ceđeno', a ne
mleveno.
Mašina za mlevenje
mesa ne radi.
Ne mogu pravilno da
postavim jedinicu
rezača na kućište
rezača.
Rešenje
Uverite se da je multipraktik, posuda blendera, sokovnik ili mašina za
mlevenje mesa pravilno sklopljena („klik"). Ako ne koristite multipraktik,
sokovnik ili mašinu za mlevenje mesa, uverite se da je na jedinicu motora
pravilno postavljen poklopac sa navojem. Ako koristite posudu blendera,
uverite se da se rebro posudi nalazi direktno nasuprot crtice na kućištu
motora. Ako koristite multipraktik, uverite se da su tačke na posudi i
poklopcu direktno nasuprot jedna drugoj i da je tačka na posudi direktno
nasuprot tački na jedinici motora. Ako su svi delovi pravilno sklopljeni,
aparat će se uključiti kada regulator okrenete u položaj PULSE ili u
položaje 1 i 2.
Sigurnosna zaštita od pregrevanja je verovatno isključila napajanje uređaja
jer se pregrejao. 1) Okrenite regulator u položaj O da biste isključili
aparat. Isključite aparat iz struje 2) Ostavite aparat da se ohladi 1 sat. 3)
Uključite utikač u utičnicu. 4) Ponovo uključite aparat.
Ako se na jedinici motora nalaze blender i multipraktik , radiće
samo blender. Ako želite da koristite multipraktik, skinite blender sa
jedinice motora, a zatim stavite poklopac sa navojem na jedinicu motora.
Proverite da li je metlica za mućenje ili dodatak za mešenje pravilno
montiran na držač alata. Osim toga, proverite i da li su posuda
multipraktika i poklopac ispravno postavljeni („klik").
Proverite da li su oštrice rezača okrenute prema spolja.
Proverite da li su kućište motora i kućište rezača pravilno sklopljeni
(„klik").
Malo odvijte prsten sa navojem, a zatim pravilno namestite jedinicu
rezača i disk za mlevenje na pužnu vodilicu. Zatim pravilno navijte prsten
sa navojem na kućište rezača.

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: