Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 122

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

latviEšu
122
-
Nekādā gadījumā nepiepildiet bļodu ar sastāvdaļām, kas ir karstākas par 80 ºC.
Blenderis
Brīdinājums
-
Tīrot vai ņemot rokās blendera krūku, nepieskarieties asmeņu asajām malām. Tās ir ļoti asas, un
jūs varat sagriezt pirkstus.
-
Ierīces darbības laikā nekādā ziņā nelieciet blendera krūkā pirkstus vai priekšmetus.
-
Ja asmeņiem ir pielipis pārāk daudz produktu, atvienojiet ierīci no elektrības, pirms izņemt
sastāvdaļas, kas nosprostoja asmeņus.
ievērībai
-
Nekad nepiepildiet blendera krūku ar sastāvdaļām, kas ir karstākas par 80ºC.
-
Lai novērstu šļakstīšanos, blendera krūkā nekad neiepildiet vairāk nekā 1,5 litrus šķidruma, īpaši, ja
apstrādājat produktus lielā ātrumā. Neiepildiet vairāk kā 1 litru blendera krūkā, ja apstrādājat
karstus šķidrumus vai produktus, kas var putoties.
-
Ja pārtika pielīp pie blendera krūkas sieniņām, izslēdziet ierīci un atslēdziet to no strāvas padeves.
Tad ar lāpstiņu noņemiet pārtiku no krūkas sieniņas.
-
Pirms ieslēgt ierīci vienmēr pārliecinieties, vai vāks ir aizvērts un vai tajā ir iebīdīts aizbāznis.
Filtrs
ievērībai
-
Nekad nepārlādējiet filtru. Nepiepildiet filtru aiz tā metāla daļas.
-
Pirms pildāt augļus filtrā, sagrieziet tos mazākos gabaliņos.
-
Pirms liekat filtrā kaltētus produktus, piemēram, sojas pupiņas, izmērcējiet tos.
sulu spiede
Brīdinājums
-
Kamēr ierīce darbojas, nekad nebāziet pirkstus vai priekšmetus padevējcaurulē. Šīm mērķim
lietojiet tikai bīdni.
-
Ja siets ir ieplaisājis vai kā citādi bojāts, nelietojiet ierīci un sazinieties ar tuvāko Philips apkopes
centru.
ievērībai
-
Sulu spiedi drīkst lietot tikai tad, ja vāks ir pienācīgi noslēgts, izmantojot aizspiedni.
-
Vāku drīkst atbrīvot tikai tad, ja ierīce ir izslēgta un siets ir pārstājis griezties.
gaļasmašīna
Brīdinājums
-
Nemēģiniet gaļasmašīnā malt kaulus vai citas cietas sastāvdaļas.
-
Tīrot vai ņemot rokās griezēju, nepieskarieties tā asajām malām. Tās ir ļoti asas, un jūs varat
sagriezt pirkstus.
ievērībai
-
Nekādā gadījumā nelietojiet gaļasmašīnas griezēju kopā ar separatoru un desu pildīšanas izcilni.
Elektromagnētiskie lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties
atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar
mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.
Drošības līdzekļi
termisks drošības slēdzis
Šī ierīce ir aprīkota ar termisko drošības izslēgšanās sistēmu, kas pārkaršanas gadījumā automātiski
izslēdz elektrības padevi ierīcei.

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: