Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 117

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

Problema
Prietaisas neveikia kai
valdymo rankenėlę
nustatau ties PULSE ar 1
ar 2 greičio.
Prietaisas staiga nustoja
veikęs.
Uždėtas ir maišytuvo
ąsotis, ir virtuvės
kombaino dubuo, tačiau
veikia tik maišytuvas.
Nesisuka plaktuvėlis arba
minkymo priedas.
Mėsa atrodo taip, lyg būtų
„perspausta", o ne
sumalta.
Neveikia mėsmalė.
Negaliu pjaustytuvo
įtaiso tinkamai įdėti į
pjaustytuvo korpusą.
Mėsa sumalama per
stambiai.
Metalinės mėsmalės dalys
atrodo aprūdijusios.
Sulčiaspaudės sietas yra
sugadintas.
Sprendimas
Įsitikinkite, kad maisto apdorojimo indas, maišytuvo dubuo,
sulčiaspaudė ar mėsmalė yra tinkamai surinkti (girdimas
spragtelėjimas). Jei nenaudojate maisto apdorojimo indo, sulčiaspaudės
ar mėsmalės, įsitikinkite, kad užsukamas dangtis yra tinkamai uždėtas
ant variklio įtaiso. Jei naudojate maišytuvo dubenį, įsitikinkite, kad
briauna ant maišytuvo dubens yra tiesiai prieš žymę ant variklio
gaubto. Jei naudojate maisto apdorojimo indą, įsitikinkite, kad ant
dubens ir dangčio matomi taškai būtų vieni prieš kitus, o taškas ant
dubens būtų tiesiai prieš tašką ant variklio įtaiso. Jei visos dalys yra
surinktos tinkamai, prietaisas pradeda veikti kai pasukate valdymo
rankenėlę ties PULSE arba 1 ar 2 greičiais.
Terminis apsauginis saugiklis greičiausiai nutraukė energijos tiekimą į
prietaisą, nes prietaisas perkaito. 1) Pasukite valdymo rankenėlę ties
padėtimi O ir išjunkite prietaisą. Ištraukite prietaiso kištuką iš
maitinimo lizdo. 2) Leiskite prietaisui atvėsti maždaug 1 valandą. 3)
Įkiškite maitinimo šaltinio kištuką į lizdą. 4) Vėl įjunkite prietaisą.
Jei maišytuvas ir maisto apdorojimo indas yra tinkamai sumontuoti ant
variklio įtaiso, veikia tik maišytuvas. Jei norite naudoti maisto
apdorojimo indą, nuimkite maišytuvą nuo variklio įtaiso ir ant jo
užsukite užsukamą dangtį.
Įsitikinkite, kad plaktuvėlis ar minkymo priedas yra tinkamai
sumontuoti ant įrankio laikiklio. Taip pat įsitikinkite, kad maisto
apdorojimo indas ir dangtis yra tinkamai sumontuoti (girdimas
spragtelėjimas).
Patikrinkite, ar pjaustytuvo įtaiso pjovimo briaunos nukreiptos į išorę.
Įsitikinkite, kad pavarų korpusas ir pjaustytuvo korpusas yra tinkamai
sumontuoti (girdimas spragtelėjimas).
Truputį atsukite tvirtinimo veržlę ir tinkamai uždėkite pjaustytuvo
įtaisą ir malimo diską ant sliekinio veleno. Tada tinkamai užsukite
tvirtinimo veržlę ant pjaustytuvo korpuso.
Naudojote vidutinio smulkumo malimo diską. Naudokite smulkų.
Norėdami gauti geresnį rezultatą, permalkite mėsą.
Greičiausiai šias dalis plovėte indaplovėje. Visas mėsmalės dalis turite
valyti ranka ir nedelsiant išdžiovinti jas rankšluosčiu.
Jei sietas yra sugadintas, nenaudokite sulčiaspaudės. Susisiekite su
„Philips" pagalbos vartotojams centru savo šalyje (telefono numerį
rasite pasauliniame garantiniame lankstinuke) ir užsakykite naują sietą.
Jei pagalbos vartotojams centro nėra jūsų šalyje, eikite pas vietinį
„Philips" pardavėją.
liEtuviškai
117

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: