Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 185

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

-
Mixovanie tekutín, napr. mliečnych výrobkov, omáčok, ovocných džúsov, polievok, miešaných
nápojov a shakeov.
-
Mixovanie jemných surovín, napr. palacinkové cesto alebo majonéza.
-
Prípravu pyré z varených prísad, napr. na prípravu detskej stravy.
1
Otočte skrutkovacím uzáverom proti smeru pohybu hodinových ručičiek (1) a vyberte ho z
pohonnej jednotky (2) (Obr. 19).
2
Nádobu mixéra položte na pohonnú jednotku (1) a otočením v smere pohybu hodinových
ručičiek ju upevnite (2). Rukoväť musí smerovať doľava (Obr. 20).
Netlačte na rukoväť nádoby mixéra príliš veľkou silou.
3
Do nádoby mixéra vložte suroviny (Obr. 21).
Do nádoby mixéra vkladajte len suroviny, ktorých teplota nepresahuje 80 °C.
Aby ste predišli rozliatiu surovín, neplňte nádobu mixéra nad úroveň značky maximálnej úrovne, a
to najmä vtedy, ak mixujete horúce kvapaliny.
4
Zatvorte veko a do veka vložte zátku.
5
Zvoľte rýchlosť 2 a zariadenie sa zapne.
-
Mixér bude pracovať, až kým neprepnete ovládací regulátor do polohy O.
Pokým je mixér zapnutý, nesiahajte do jeho nádoby rukou, ani žiadnym predmetom.
tipy
-
Keď je zariadenie v prevádzke, do mixéra môžete vkladať kvapalné alebo tuhé suroviny cez
otvor vo veku (Obr. 22).
-
Čím dlhšie necháte mixér pracovať, tým jemnejšia bude pripravená potrava alebo nápoj.
-
Tuhé suroviny pred vložením do nádoby mixéra pokrájajte na menšie kúsky. Ak chcete spracovať
väčšie množstvo surovín, nespracujte ho naraz, ale po menších dávkach.
-
Ak chcete drviť kocky ľadu, vložte ich do nádoby, uzatvorte ju vekom a ovládací regulátor
niekoľkokrát otočte do polohy nastavenia impulzu.
-
Niektoré suroviny, napr. ovocie, sa jednoduchšie mixujú, ak k nim pridáte trochu kvapaliny, napr.
citrónovej šťavy.
-
Keď miešate polievku, použite uvarené suroviny.
-
Ak nie ste spokojní s výsledkom, zariadenie niekoľkokrát rýchlo spustite otočením ovládacieho
regulátora na nastavenie impulzu. Výsledok mixovania môžete vylepšiť aj tak, že prísady
premiešate vareškou (mixér musí byť pri tom vypnutý), prípadne tak, že časť obsahu nádoby
odoberiete, aby ste spracovali menšie množstvo surovín.
-
Ak potrebujete spracovať horúcu kvapalinu alebo kvapalinu, ktorá pení (napr. mlieko), do nádoby
nalejte maximálne 1 liter tejto kvapaliny, aby ste predišli jej rozliatiu.
-
Ak sa suroviny prichytia na stenu nádoby mixéra, zariadenie vypnite a odpojte zo siete. Potom
ich odstráňte zo steny nádoby pomocou varešky.
Filter
Filter môžete použiť na prípravu veľmi jemných omáčok, šťavy z čerstvého ovocia alebo sójového
mlieka. Všetky jadierka a šupky zostanú vo filtri.
1
Do nádoby mixéra vložte filter (Obr. 23).
Uistite sa, že filter správne dosadá na dno nádoby.
2
Zatvorením veka zaistite filter.
3
Suroviny vložte do filtra (Obr. 24).
Filter naplňte maximálne po jeho kovový okraj. Filter nepoužívajte na spracovanie horúcich
surovín.
slovEnsky
185

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: