Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 158

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

RoMână
158
2
Decuplaţi aparatul şi îndepărtaţi inelul cu filet după ce aţi terminat de tocat.
3
Îndepărtaţi discul pentru tocare şi cuţitul.
Notă: Lăsaţi axul melcului în carcasa cuţitului.
4
Plasaţi separatorul pe axul melcului (fig. 41).
5
Plasaţi pâlnia pentru cârnaţi pe carcasa cuţitului (1) şi răsuciţi inelul cu filet în sens orar pe
carcasa cuţitului (2) (fig. 42).
Aparatul este gata acum pentru prepararea cârnaţilor.
sugestii
-
Puneţi membrana pentru cârnaţi în apă călduţă timp de 10 minute. Apoi umeziţi-o şi culisaţi-o
pe pâlnie. Împingeţi carnea tocată (condimentată) în carcasa cuţitului.
-
Dacă membrana rămâne lipită de pâlnie, umeziţi-o cu puţină apă.
Curăţarea (fig. 43)
Notă: Tabelul de curăţare de la începutul acestei broşuri oferă o prezentare generală a modului în care
trebuie curăţate toate piesele aparatului.
1
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit şi scos din priză.
2
Curăţaţi blocul motor şi carcasa maşinii de tocat cu o cârpă umedă.
Nu cufundaţi niciodată blocul motor şi carcasa maşinii de tocat în apă şi nici nu le clătiţi la
robinet.
3
Imediat după utilizare, curăţaţi componentele care au venit în contact cu alimente în apă
fierbinte cu puţin detergent lichid.
Curăţaţi cu atenţie blocul tăietor al robotului, discurile, accesoriul de feliere al discului de feliere
reglabil şi cuţitul maşinii de tocat. Marginile tăioase sunt foarte ascuţite.
Notă: De asemenea, toate piesele, cu excepţia blocului motor şi a pieselor maşinii de tocat, pot fi
curăţate în maşina de spălat vase.
-
Asiguraţi-vă că lamele tăioase şi discurile nu vin în contact cu obiecte tari. Acest lucru le poate
toci.
-
Pentru o curăţare mai temeinică, puteţi dezasambla telul în formă de balon (consultaţi secţiunea
'Tel în formă de balon' din acest capitol).
-
Pentru a scoate capacul de pe vasul blenderului, deschideţi-l şi trageţi-l în sus. Îndepărtaţi capacul
numai pentru a-l curăţa. (fig. 44)
Curăţarea rapidă a vasului blenderului
1
Turnaţi apă călduţă (nu mai mult de 0,5 litri) şi puţin detergent lichid în vasul
blenderului (fig. 45).
2
Închideţi capacul şi introduceţi opritorul în capac.
3
Răsuciţi de câteva ori butonul de comandă la poziţia PULSE.
4
Detaşaţi vasul blenderului şi clătiţi-l cu apă curată.
tel în formă de balon
Imediat după ce îl utilizaţi, curăţaţi întotdeauna telul în formă de balon.
Pentru o curăţare mai temeinică, puteţi dezasambla telul în formă de balon.
1
Scoateţi paleta din carcasă. (fig. 46)
2
Desfaceţi clemele de prindere pentru a deschide carcasa (fig. 47).

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: