Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual: ҚазаҚша

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips
компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/
welcome веб-бетіне тіркеңіз.
Жалпы сипаттама (Cурет 1)
a
Мотор бөлігі
B
Кабель сақтау бөлімі
C
Бақылау түймесі
-
PULSE = пульсті реттеу
-
O = Өшіру
-
1 = төменгі жылдамдық
-
2 = жоғарғы жылдамдық
D
Қауіпсіздік құлпы
E
Бұрандалы қақпақ
араластырғыш
F
Ыдыс
g
Қақпақ
H
Тығын
i
Сүзгі
Тағам процессоры
J
Тісті дөңгелек орны
k
Аэростат шайқаушысы
l
Қорғау жабыны
M Шайқау қосымша қондырғылары
n Пышақ бөлігі
o Құрал ұстағыш
P
Табақ
Q Реттелетін турау дискісі (турау бөлшегі, тасығыш және реттегіш түйме)
R
Жұқа/орташа тарту дискісі
s
Түйіршіктейтін диск
t
Фри картобын жасау дискісі
u
Қауіпсіздік құлпын қосқыш
v
Қақпақ
W Тамақ салатын түтік
X
Итергіш
шырын сыққыш
y
Тамақ салатын түтік
Z
Қақпақ
aa Тор
aB Қыстырғыш
aC Қабықтарды жинайтын контейнер
aD Шөлмек
Ет тартқыш
aE Қауіпсіздік құлпын қосқыш
aF Тісті дөңгелек орны
ag Босату түймесі
aH Кескіш орны
ai Бұралмалы тұтқа
aJ Кескіш бөлшек
ҚазаҚша
91

Advertisement

   Related Content for Philips HR7766/13

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: