Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 128

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

latviEšu
128
-
Tāpat sulu spiede nav piemērota ļoti cietu un/vai šķiedrainu augļu vai dārzeņu, piemēram,
cukurniedru, apstrādei.
gaļasmašīna
Gaļasmašīnu varat izmantot gaļas malšanai vai desu pildīšanai.
1
Uzskrūvējiet skrūves uzmavu uz motora nodalījuma (Zīm. 32).
2
Uzlieciet ietvaru uz motora nodalījuma (1) un pagrieziet to pulksteņa rādītāja kustības
virzienā (2) (atskan klikšķis), lai nostiprinātu (Zīm. 33).
3
Novietojiet griezēja korpusu uz ietvara (1) un pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāja kustības
virzienam (2), lai nostiprinātu (Zīm. 34).
4
Ievietojiet gliemežvārpstu griezēja korpusā (Zīm. 35).
5
Uzlieciet griezēju uz gliemežvārpstas. Asmeņiem jābūt vērstiem uz ārpusi (Zīm. 36).
6
Uzlieciet uz gliemežvārpstas vidēja rupjuma vai rupjas malšanas disku (atkarībā no tā, kādu
maltās gaļas konsistenci vēlaties) (Zīm. 37).
Pārliecinieties, vai malšanas diska atveres ir novietotas atbilstoši griezēja korpusa izvirzījumiem.
7
Novietojiet skrūves gredzenu uz griezēja korpusa (1) un pagrieziet to pulksteņa rādītāja
kustības virzienā (2), lai nostiprinātu (Zīm. 38).
8
Novietojiet piltuvi uz griezēja korpusa augšējās daļas (Zīm. 39).
gaļas malšana
1
Sagrieziet gaļu 10 cm garās un 2 cm biezās sloksnēs.
2
Izmantojiet liesu gaļu. Pēc iespējas labāk attīriet gaļu no kauliem, skrimšļiem un cīpslām.
Nekad nemaliet sasalušu gaļu!
3
Lai ieslēgtu ierīci, pagrieziet vadības slēdzi uz 1. ātruma iestatījumu.
4
Ielieciet gaļu piltuvē. Izmantojot bīdni, viegli iespiediet gaļu griezēja korpusā (Zīm. 40).
-
Lai pagatavotu tatāru bifšteku, maliet gaļu divas reizes, izmantojot vidēja rupjuma malšanas disku.
Desu pildīšana
1
Samaliet gaļu.
2
Kad gaļa ir samalta, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un noņemiet skrūves gredzenu.
3
Noņemiet malšanas disku un griezēja korpusu.
Piezīme: Atstājiet gliemežvārpstu griezēja korpusā.
4
Uzlieciet uz gliemežvārpstas separatoru (Zīm. 41).
5
Piestipriniet pie griezēja korpusa desu pildīšanas izcilni (1) un uzskrūvējiet uz griezēja korpusa
skrūves gredzenu pulksteņa rādītāja kustības virzienā (2) (Zīm. 42).
Ierīce ir gatava desu pildīšanai.
Padomi
-
Uz 10 minūtēm ievietojiet desu apvalku remdenā ūdenī. Tad uzlieciet mitro apvalku uz desu
pildīšanas izciļņa. Lieciet malto gaļu (ar pievienotām garšvielām) griezēja korpusā.
-
Ja apvalks pielīp pie desu pildīšanas izciļņa, samitriniet to ar ūdeni.
tīrīšana (Zīm. 43)
Piezīme: Šī bukleta beigās sniegta tīrīšanas tabula, kurā aprakstīts, kā jātīra visas ierīces daļas.

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: