Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 214

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

sRPski
214
6
Izaberite brzinu 2 da biste uključili aparat.
7
Kada završite sa obradom, regulator postavite u položaj O.
Ostavite poklopac zatvoren, ostavite odbojnik u poklopcu i ostavite filter u posudi.
8
Uklonite posudu blendera sa jedinice motora. Sipajte piće kroz grlić na posudi
blendera (Sl. 26).
9
Za optimalne rezultate posudu sa preostalim sastojcima (i malo tečnosti, po potrebi) vratite
na aparat i uključite ga na još nekoliko sekundi.
10
Istočite ostatak pića.
saveti
-
Kada prerađujete veću količinu, savetujemo vam da ne stavljate sve sastojke u filter istovremeno.
Počnite s manjom količinom i pustite aparat da radi nekoliko sekundi. Zatim isključite aparat i
dodajte još jednu malu količinu. Ponovite ovaj postupak sve dok ne preradite sve sastojke. U
toku rada, poklopac treba uvek da bude zatvoren.
-
Da biste postigli najbolje rezultate kod pravljenja sokova i koktela, dodajte približno 300 ml vode
na 150 g voća. Možete da koristite i druge tečnosti, npr. za pravljenje koktela.
-
Suve sastojke, npr. zrna soje, pre obrade natopite.
sokovnik
Sokovnik možete koristiti za ceđenje svežih voćnih sokova. Sok neće sadržati pulpu, semenke i
kožicu.
1
Okrenite poklopac sa navojem u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu (1) i
uklonite ga sa jedinice motora (Sl. 27).
2
Postavite spremište za pulpu na jedinicu motora (Sl. 28).
3
Ubacite sito (Sl. 29).
Obavezno proverite sito pre upotrebe. Ako primetite bilo kakve naprsline ili oštećenja ili ako je
rešetkasti disk olabavljen, nemojte koristiti sito.
4
Stavite poklopac na spremište za pulpu i pričvrstite stezaljku (Sl. 30).
Uverite se da je poklopac pravilno zaključan.
5
Prethodno iseckajte velike sastojke na komade koji mogu da stanu u otvor za hranu.
6
Postavite čašu ili posudu ispod grlića (Sl. 31)
7
Izaberite brzinu 2 da biste uključili aparat.
8
Stavite sastojke u otvor za hranu. Gurnite sastojke pomoću potiskivača.
Potiskivač držite što duže u otvoru za hranu da biste izbegli prskanje.
Kada je aparat uključen, ne upotrebljavajte predmete (npr. lopaticu) ili prste da bi namirnice
ubacili u otvor za hranu. Za ovu namenu upotrebljavajte isključivo potiskivač.
9
Kada završite sa obradom, regulator postavite u položaj O.
saveti
-
Ukoliko se spremište za pulpu napuni tokom obrade, isključite aparat i sačekajte da sito prestane
da se okreće. Otkačite stezaljku i uklonite poklopac. Uklonite sito. Uklonite spremište za pulpu sa
jedinice motora i ispraznite ga. Očistite sito. Sklopite sokovnik i ponovo ga uključite.
-
Ne morate da skidate tanku koru ili opne. Potrebno je ukloniti samo koru koja nije jestiva, npr. sa
pomorandži, ananasa i nekuvane cvekle.
-
Uvek koristite sveže voće i povrće. Ono sadrži više soka.

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: