Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 182

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

slovEnsky
182
Bezpečnostné funkcie
Bezpečnostná tepelná poistka
Súčasťou tohto zariadenia je tepelný spínač, ktorý odstaví prívod elektrickej energie, ak sa zariadenie
prehreje.
Ak Vaše zariadenie prestane fungovať:
1
Sieťovú zástrčku odpojte zo zásuvky.
2
Zariadenie nechajte 1 hodinu vychladnúť.
3
Sieťovú zástrčku pripojte do siete.
4
Znovu zapnite zariadenie.
Ak sa bezpečnostná tepelná poistka aktivuje príliš často, kontaktujte svojho predajcu výrobkov Philips
alebo autorizované servisné centrum výrobkov značky Philips.
Zabudovaný bezpečnostný zámok
Táto funkcia zabezpečuje, že zariadenie môžete zapnúť len v prípade, ak ste nádobu mixéra, misku
alebo mlynček na mäso správne namontovali na pohonnú jednotku. Pri správnom nasadení mixéra,
kuchynského robota, odšťavovača alebo mlynčeka na mäso (pozrite si kapitolu „Použitie zariadenia")
sa zabudovaný bezpečnostný zámok odistí.
Pred prvým použitím
Pred prvým použitím zariadenia pozorne očistite súčiastky, ktoré sa dostanú do kontaktu s
potravinami (pozrite si časť „Čistenie").
Použitie zariadenia
kuchynský robot
1
Skrutkovací uzáver položte na pohonnú jednotku (1) a otočením v smere pohybu hodinových
ručičiek ho upevnite (2) (Obr. 2).
2
Misku položte na pohonnú jednotku (1) a otočením v smere pohybu hodinových ručičiek ju
upevnite (2) (Obr. 3).
3
Nosič nástrojov s požadovaným príslušenstvom (nástavec s čepeľami, nástavec na miesenie,
metlička na šľahanie alebo jeden z diskov) vložte do misky. Pozrite si príslušnú časť uvedenú
nižšie.
4
Keď používate nástavec s čepeľami, nástavec na miesenie alebo metličku na šľahanie, do misky
umiestnite suroviny, ktoré budete spracúvať.
5
Na misku nasaďte veko (1). Otočte ním v smere pohybu hodinových ručičiek (2), aby ste ho
upevnili („kliknutie") (Obr. 4).
Uistite sa, že sa značky na veku a miske nachádzajú presne oproti sebe. Výbežok veka zapadne do
rukoväte misky.
6
Keď používate jeden z diskov, pridávajte ingrediencie cez dávkovaciu trubicu a pomocou
piestu ich zatlačte nadol.
7
Zariadenie zapnete otočením ovládacieho regulátora do polohy 1 alebo 2. (Obr. 5)
Ak chcete veľmi rýchlo spracovať prísady, jeden alebo viackrát otočte ovládací regulátor do polohy
PULSE.
8
Keď dokončíte spracovanie surovín, ovládací regulátor otočte do polohy O, čím zariadenie
vypnete.

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: