Download Print this page

Philips HR7766/13 User Manual Page 38

Philips food processor 800 w compact 4 in 1 setup 2.5 l bowl.
Hide thumbs

Advertisement

ČEština
38
Bezpečnostní vybavení
teplotní bezpečnostní vypínač
Tento přístroj je vybaven tepelnou bezpečností pojistkou, která automaticky vypne napájení přístroje,
pokud by hrozilo jeho přehřátí.
Když přístroj přestane pracovat:
1
Odpojte síťovou zástrčku od zásuvky ve zdi.
2
Nechte přístroj 1 hodinu vychladnout.
3
Připojte zástrčku do zásuvky ve zdi.
4
Znovu zapněte přístroj.
Pokud automatická tepelná pojistka vypíná přístroj velmi často, obraťte se na prodejce nebo
autorizované servisní středisko společnosti Philips.
vestavěný bezpečnostní vypínač
Tato funkce zajišťuje, aby bylo možné přístroj zapnout pouze po správném umístění
nádoby mixéru, mísy nebo mlýnku na maso na motorovou jednotku. Po správném nasazení
mixéru, kuchyňského robotu, odšťavňovače nebo mlýnku na maso (viz kapitola ‚Použití přístroje')
dojde k odjištění zabudované bezpečnostní pojistky.
Před prvním použitím
Než přístroj poprvé použijete, důkladně umyjte všechny díly, které přicházejí do styku s potravinami
(viz kapitola Čištění).
Použití přístroje
kuchyňský robot
1
Nasaďte šroubovací uzávěr na motorovou jednotku (1) a otočením po směru hodinových
ručiček jej zajistěte (2) (Obr. 2).
2
Nasaďte mísu na motorovou jednotku (1) a otočením po směru hodinových ručiček ji
upevněte (2) (Obr. 3).
3
Vložte držák nástrojů spolu s požadovaným příslušenstvím do mísy (nožovou jednotku,
hnětací příslušenství, šlehací metly nebo jeden z kotoučů). Viz příslušná část uvedená níže.
4
Pokud používáte nožovou jednotku, hnětací příslušenství nebo šlehací metly, vložte suroviny,
které chcete zpracovat, do mísy.
5
Položte víko na mísu (1). Upevněte víko otočením ve směru hodinových ručiček (2) (ozve se
„klapnutí") (Obr. 4).
Přesvědčte se, že značky na víku a na míse jsou přímo proti sobě. Výstupek na víku doplňuje tvar
držadla.
6
Pokud používáte jeden z kotoučů, vkládejte suroviny do plnicí trubice a tlačte je směrem dolů
pomocí pěchovače.
7
Otočením ovládacího knoflíku do polohy 1 nebo 2 zapněte přístroj. (Obr. 5)
Pro velmi krátké zpracování suroviny otočte jednou nebo několikrát ovládací knoflík do
polohy PULSE.
8
Po dokončení zpracování otočením ovládacího knoflíku do polohy O vypněte přístroj.
Plnicí trubice a pěchovač
-
Plnicí trubici používejte pro přidávání tekutých nebo tuhých surovin. (Obr. 6)
-
Pěchovač použijte k tlačení tuhých surovin plnicí trubicí. (Obr. 7)

Advertisement

This manual also for:

Hr7766

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: