Black & Decker GT480 Manual page 25

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Schuif de beschermkap (4) van de machine.
Storingen verhelpen
Controleer wanneer het apparaat niet goed werkt het
volgende:
Storing
Mogelijke oorzaak
Apparaat
Gesprongen zekering.
start niet.
RCD uitgeschakeld.
Netsnoer niet aangesloten.
Milieu
Z
Gescheiden inzameling. Dit product mag niet met het
gewone huishoudelijke afval worden weggegooid.
Wanneer uw oude Black & Deckerproduct aan vervanging toe
is of het u niet langer van dienst kan zijn, gooi het dan niet bij
het huishoudelijk afval. Zorg ervoor dat het product
gescheiden kan worden ingezameld.
z
Door gebruikte producten en verpakkingen
gescheiden in te zamelen, worden de materialen
gerecycled en opnieuw gebruikt. Hergebruik van
gerecyclede materialen voorkomt milieuvervuiling en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van elektrische
huishoudproducten bij gemeentelijke vuilnisbergen of bij de
verkoper waar u een nieuw product koopt, kunnen aan
plaatselijke voorschriften gebonden zijn.
Black & Decker biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte Black & Decker producten.
Om gebruik van deze service te maken, dient u het product
aan een van onze servicecentra te sturen, die voor ons de
inzameling verzorgen.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum
opvragen via de adressen op de achterzijde van deze
handleiding. U kunt ook een lijst van onze servicecentra en
meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden op het
volgende Internet-adres: www.2helpU.com
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Schaarbewegingen (onbelast) min
Meslengte
Tandsteek
Maatregel
Vervang de zekering.
Controleer de RCD.
Controleer
de netspanning.
GT450
GT480
GT501
V
230
230
230
AC
W 450
450
500
1.700
1.700
1.700
-1
cm 42
51
51
mm 20
20
20
Afremtijd van het mes
Gewicht (zonder snoer)
Spanning
Opgenomen vermogen
Schaarbewegingen (onbelast) min
Meslengte
Tandsteek
Afremtijd van het mes
Gewicht (zonder snoer)
Spanning
Opgenomen vermogen
Schaarbewegingen (onbelast) min
Meslengte
Tandsteek
Afremtijd van het mes
Gewicht (zonder snoer)
EG-conformiteitsverklaring
GT450/GT480/GT501/GT502/GT510/GT515/GT516/GT517
Black & Decker verklaart dat deze producten in
overeenstemming zijn met:
98/37/EG, 89/336/EEG, EN 50144, EN 55014, EN 61000,
2000/14/EC, Heggenschaar, ≤ 500 W, Bijlage V
Niveau van de geluidsdruk, gemeten volgens 2000/14/EG:
L
(geluidsdruk) 88 dB(A), L
_
pA
L
(gegarandeerd) 102 dB(A)
WA
Trilling op hand/arm volgens EN 50144: < 2,5 m/s
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in zijn producten en biedt
een uitstekende garantie. Deze garantiebepalingen vormen
een aanvulling op uw wettelijke rechten en beperken deze
niet. De garantie geldt in de lidstaten van de Europese Unie
en de Europese Vrijhandelsassociatie.
Mocht uw Black & Decker product binnen 24 maanden na
datum van aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze
vervanging van defecte onderdelen, de reparatie van het
product of de vervanging van het product, tenzij:
NEDERLANDS
s < 1,0
< 1,0
kg 2,9
3,0
GT502
GT510
V
230
230
AC
W 520
500
1.700
1.700
-1
cm 55
55
mm 20
20
s < 1,0
< 1,0
kg 3,1
3,1
GT516
GT517
V
230
230
AC
W 520
550
1.700
1.700
-1
cm 61
61
mm 20
20
s < 1,0
< 1,0
kg 3,2
3,2
(geluidsvermogen) 101 dB(A),
WA
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Verenigd Koninkrijk
1-10-2007
< 1,0
3,0
GT515
230
550
1.700
55
20
< 1,0
3,1
2
25

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents