Download Print this page

Suomi - Black & Decker GL420 User Manual

Strimmer
Hide thumbs

Advertisement

S U O M I
NURMIKONVIIMEISTELIJÄ GL420/GL425/GL430
Kiitos, että olet valinnut Black & Decker -koneen.
Toivomme, että nautit koneen käytöstä monen
vuoden ajan.
CE-
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
GL420/GL425/GL430
Black & Decker vakuuttaa, että nämä
työkalut ovat 98/37/EC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 60335, EN 55014,
EN 61000 mukaiset.
Melutaso, mitattu 84/538/EEC:n mukaisesti:
L
(äänenpaine)
dB(A)
pA
L
(ääniteho)
dB(A)
WA
Käytä kuulosuojaimia, jos melutaso ylittää
85 dB(A).
Tärinätaajuuden painotettu geometrinen keskiarvo
98/37/EC mukaisesti:
Brian Cooke
Director of Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
30
KÄYTTÖTARKOITUS
Black & Decker -nurmikonviimeistelijä
GL420/GL425/GL430 on suunniteltu nurmikon
reunojen viimeistelyyn ja nurmikon leikkaukseen
ahtaissa paikoissa.
Kone on tarkoitettu kotikäyttöön.
TURVALLISUUSOHJEET
Merkit
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia
merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
83
vaaraa, mikäli käyttöohjeen neuvoja ei
96
noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
< 2,5 m/s
2
Tutustu koneeseen
Varoitus! Sähkökäyttöisiä koneita
käytettäessä on aina noudatettava mm.
seuraavia turvallisuusohjeita, jotta
tulipalojen, sähköiskujen ja
henkilövahinkojen riski olisi
mahdollisimman pieni.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen
koneen käyttöönottoa.
Varmista, että osaat sammuttaa koneen,
ennen kuin käynnistät sen.
Käytä konetta ainoastaan sellaiseen
työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä
vain käyttöohjeessa suositeltuja
tarvikkeita ja lisälaitteita.
Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GL420

This manual is also suitable for:

Gl425Gl430