Black & Decker GT480 Manual page 24

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NEDERLANDS
Assemblage
Waarschuwing! Zorg vóór aanvang van de montage dat de
machine is uitgeschakeld en de netstekker van het lichtnet is
losgekoppeld en dat de beschermhuls over de messen is
geplaatst.
Aanbrengen van de beschermkap (fig. A)
Plaats het scherm (4) in de groeven (8).
Bevestig het scherm met behulp van de twee
meegeleverde schroeven (9).
Waarschuwing! Gebruik de machine nooit zonder het scherm.
Aansluiten van de machine op het elektriciteitsnet
(fig. B)
Als de machine niet is voorzien van een netkabel, moet u een
verlengsnoer op de stekker van de machine aansluiten.
Sluit een geschikt verlengsnoer aan op de stekker van de
machine.
Haal het snoer door de trekontlasting (7), zoals afgebeeld,
om te voorkomen dat tijdens gebruik het verlengsnoer
losraakt.
Steek de stekker in een stopcontact.
Waarschuwing! Het verlengsnoer dient geschikt te zijn voor
gebruik buitenshuis. Wanneer het verlengsnoer op een haspel
zit, rol het snoer dan helemaal af.
Gebruik
Waarschuwing! Laat de machine op haar eigen tempo werken.
Niet overbelasten.
Geleid de kabel zorgvuldig om te voorkomen dat u deze
per ongeluk doorsnijdt. Een goede methode om de kabel
te geleiden is door hem over uw schouder te hangen.
Voor uw veiligheid is deze machine uitgevoerd met een
dubbel schakelsysteem. Dit systeem voorkomt dat de
machine per ongeluk wordt ingeschakeld en zorgt ervoor
dat er alleen met de machine kan worden gewerkt als
deze met beide handen wordt vastgehouden.
Aan- en uitschakelen
Inschakelen
Houd de voorste handgreep (3) met een hand vast zodat
de voorste hendelschakelaar (2) in de romp van de
machine is geduwd.
Met de andere hand knijpt u de aan/uit-schakelaar (1) in
om de machine te starten.
Uitschakelen
Laat de handgreepschakelaar (2) of de aan/uit-schakelaar
(1) los.
Waarschuwing! Probeer nooit om de schakelaar in de
ingeschakelde stand te vergrendelen.
24
Tips voor optimaal gebruik
Begin met het knippen van de bovenkant van de heg.
Houd de machine een beetje schuin (tot 15° ten opzichte
van de kniplijn) zodat de bladpunten lichtjes naar de heg
wijzen fig. C1). Hierdoor zullen de messen beter knippen.
Houd de machine in de gewenste hoek en beweeg
gelijkmatig langs de kniplijn. Door het dubbelzijdige mes
kunt u in beide richtingen knippen.
Om een mooie rechte lijn te verkrijgen, trekt u een stuk
draad op de gewenste hoogte over de lengte van de heg.
Gebruik het draad als een richtlijn en knip er iets boven.
Om vlakke zijkanten te krijgen knipt u naar boven met de
groeirichting mee. Jongere stammen bewegen naar buiten
toe indien u met het mes naar beneden knipt. Dit leidt tot
oneffenheden in de heg (fig. C2).
Vermijd contact met vreemde voorwerpen. In het bijzonder
harde voorwerpen zoals staaldraad en traliewerk,
aangezien deze de messen kunnen beschadigen.
Olie regelmatig de bladen.
Wanneer te snoeien
De meeste heggen en struiken die hun bladeren verliezen
kunnen in juni en oktober worden gesnoeid.
Heggen en struiken die altijd groen blijven, kunnen in april
en augustus worden gesnoeid.
Coniferen en andere snelgroeiende struiken kunnen vanaf
mei ongeveer om de 6 weken worden gesnoeid.
Onderhoud
Dit apparaat is ontworpen om gedurende langere periode te
functioneren met een minimum aan onderhoud. Voortdurend
tevreden gebruik is afhankelijk van correct onderhoud en
regelmatig schoonmaken.
Waarschuwing! Zorg vóór aanvang van onderhoudswerk-
zaamheden dat de machine is uitgeschakeld en de netstekker
van het lichtnet is losgekoppeld.
Reinig de messen na gebruik zorgvuldig. Breng na
reiniging een dunne laag lichte machineolie aan om te
voorkomen dat de messen gaan roesten.
Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van uw machine
met een zachte borstel of een droge doek.
Reinig regelmatig de behuizing van de motor met een
vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddel.
Zorg voor en na het gebruik dat alle schakelaars vrij zijn
van vuil.
Verwijderen van de beschermkap (fig. A)
Waarschuwing! Verwijder de beschermkap alleen voor
onderhoudsdoeleinden. Breng de beschermkap na het
onderhoud altijd weer aan.
Draai de schroeven (9) los en verwijder ze.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents