Black & Decker GT480 Manual page 51

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Sähköinen turvallisuus
#
Tämä kone on kaksoiseristetty; siksi ei tarvita
erillistä maadoitusta. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten henkilöiden käyttöön
tai vaivaisten henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.
Lapsia on valvottava, etteivät he leiki koneen kanssa.
Jos sähköjohto on vaurioitunut, se saadaan vaihtaa vain
valtuutetussa Black & Deckerin huoltoliikkeessä
vaaratilanteiden välttämiseksi.
Lisäturvaohjeet pensasleikkureille
F
G
Käytä suojalaseja konetta käyttäessäsi.
f
Käytä työhansikkaita konetta käyttäessäsi.
C
Käytä kuulosuojaimia konetta käyttäessäsi.
Irrota pistoke virtalähteestä heti, jos johto on
R
vioittunut.
Älä altista konetta sateelle tai kosteudelle.
Varmista aina, että johto on pois terien tieltä, kun käytät
konetta.
Ellet ole käyttänyt pensasleikkuria aikaisemmin
suosittelemme, että pyydät käytännön neuvoja tottuneelta
käyttäjältä sekä luet käyttöohjeen tarkasti.
Älä koskaan kosketa terää, kun kone on käynnissä.
Älä koskaan pakota teriä pysähtymään.
Älä aseta konetta maahan ennen kuin terät ovat täysin
pysähtyneet.
Tarkista säännöllisesti, ovatko terät vaurioituneet tai kuluneet.
Älä käytä konetta, mikäli terät ovat kuluneet tai vialliset.
Varo kovia esineitä (esim. metallilankaa, kaiteita)
leikatessasi. Mikäli osut vahingossa tällaiseen esineeseen,
sammuta kone välittömästi ja tarkista mahdolliset vahingot.
Mikäli kone alkaa täristä epätavallisesti, sammuta se
välittömästi ja tarkista mahdolliset vahingot.
Mikäli kone jumiutuu, pysäytä se välittömästi. Irrota pistoke
virtalähteestä ennen kuin yrität poistaa tukkeutumia.
Aseta koneeseen kuuluva teränsuojus paikoilleen käytön
jälkeen. Säilytä konetta siten, että terä ei ole näkyvillä.
Varmista aina, että kaikki suojat ovat paikallaan konetta
käytettäessä.
Älä koskaan käytä konetta, jonka kaikki osat eivät ole
oikein paikallaan tai johon on tehty muutoksia jonkun
muun kuin valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
Älä koskaan anna lasten käyttää konetta.
Varo tippuvaa roskaa, kun leikkaat pensasaidan pidempää
puolta.
Ominaisuudet
Tällä koneella on kaikki tai joitakin seuraavista ominaisuuksista.
1. Virrankatkaisija
2. Etumainen turvavirrankatkaisija
3. Etukahva
4. Suojus
5. Terä
6. Teränsuojus
7. Johtopidätin
Tässä pensasleikkurissa on seuraavat edut:
Ergonomiset kädensijat parantavat leikkuumukavuutta.
Koneistetut terät parantavat leikkuujälkeä.
Kaksitoimiset terät vähentävät tärinää.
Kokoaminen
Varoitus! Ennen kokoamista varmista, että kone on pois
päältä eikä sitä ole liitetty virtalähteeseen. Varmista lisäksi,
että teränsuojus on terien päällä.
Suojan kiinnittäminen (kuva A)
Asenna suojus (4) uriin (8).
Kiinnitä suoja kahdella mukana toimitetulla ruuvilla (9).
Varoitus! Älä koskaan käytä konetta, jos suoja ei ole paikallaan.
Koneen liittäminen verkkovirtaan (kuva B)
Jos koneeseen ei ole asennettu virtajohtoa, virransyöttöliitäntään
täytyy liittää jatkojohto.
Kiinnitä sopivan jatkojohdon naarasliitin työkalun
virransyöttöliitäntään.
Laita johto lenkille johtopidättimen (7) läpi kuten kuvassa,
jotta jatkojohto ei pääse irtoamaan käytön aikana.
Laita pistoke virtalähteeseen.
Varoitus! Jatkojohdon tulee olla ulkokäyttöön tarkoitettu.
Jos käytät jatkojohtokelaa, kelaa johto aina täysin auki.
Käyttö
Varoitus! Anna koneen käydä omaan tahtiinsa.
Älä ylikuormita sitä.
Käsittele johtoa huolellisesti, jottet vaurioita sitä vahingossa.
Hyvä tapa käsitellä johtoa on laittaa se kulkemaan
olkapään yli.
Turvallisuussyistä työkalussa on kaksoisvirrankatkaisija.
Tällä tavoin estetään työkalun käynnistyminen vahingossa,
ja sitä voidaan käyttää vain pitämällä kiinni molemmin
käsin.
SUOMI
51

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents