Black & Decker GT480 Manual page 52

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SUOMI
Käynnistys ja pysäytys
Työkalun käynnistys
Ota kiinni etukahvasta (3) yhdellä kädellä niin,
että etukahvan kytkin (2) työntyy työkalun runkoon.
Käynnistä työkalu puristamalla liipaisinkytkintä (1) toisella
kädellä.
Työkalun pysäytys
Päästä irti turvavirrankatkaisijasta (2) tai virrankatkaisijasta
(1).
Varoitus! Älä koskaan yritä lukita virrankatkaisijaa
käynnistysasentoon.
Vinkkejä parhaimman tuloksen saamiseksi
Aloita leikkaaminen pensaan yläreunasta. Kallista konetta
hiukan (korkeintaan 15° kulmaan leikkauslinjaan nähden)
niin, että terän kärjet osoittavat pensasta kohden (kuva C1).
Tällä tavoin terät leikkaavat tehokkaammin. Pidä konetta
halutussa kulmassa ja liikuta sitä rauhallisesti ja tasaisesti
leikkauslinjaa pitkin. Kaksipuolisesti leikkaavat terät
sallivat leikkaamisen molempiin suuntiin.
Jotta leikkausjälki olisi mahdollisimman suora, pensasaidan
koko pituudelle voidaan pingottaa naru halutulle korkeudelle.
Käytä narua viitelinjana ja leikkaa juuri sen yläpuolelta.
Jotta sivuista tulisi tasaisia, leikkaa alhaalta ylöspäin
siihen suuntaan, mihin pensas kasvaa. Nuoret oksat
kallistuvat ulospäin, jos leikkaat ylhäältä alaspäin.
Tämä aiheuttaa aukkoja pensasaitaan (kuva C2).
Ole varovainen; vältä kaikkia asiaankuulumattomia
esineitä. Vältä erityisesti kovia esineitä, kuten
metallilankaa tai aitoja; nämä voivat vahingoittaa teriä.
Voitele terät säännöllisesti.
Huolto
Kone on suunniteltu toimimaan mahdollisimman pitkään
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat koneen jatkuvan
tyydyttävän toiminnan.
Varoitus! Ennen huoltoa ja puhdistusta koneen tulee olla pois
päältä ja irti virtalähteestä.
Puhdista terät hyvin jokaisen käyttökerran jälkeen.
Levitä puhdistuksen jälkeen ohut kerros kevyttä
voiteluöljyä terille ruostumisen estämiseksi.
Puhdista koneen ilma-aukot säännöllisesti pehmeällä
harjalla tai kuivalla rievulla.
Puhdista työkalun kuori säännöllisesti kostealla
siivousliinalla. Älä koskaan käytä puhdistamiseen
liuotinaineita tai syövyttäviä puhdistusaineita.
Varmista, ettei kytkimissä ole roskia ennen käyttöä tai sen
jälkeen.
52
Suojan irrottaminen (kuva A)
Varoitus! Poista suoja vain huoltoa varten. Asenna suoja aina
takaisin huollon jälkeen.
Löysennä ruuvit (9) ja irrota ne.
Irrota suojus (4) laitteesta.
Vianmääritys
Jos työkalu ei toimi oikein, tarkista seuraavat seikat.
Vika
Mahdollinen syy
Työkalu ei käynnisty Sulake palanut.
Maadoituskytkin
on lauennut.
Virtajohtoa ei
ole kytketty.
Ympäristö
Z
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen kanssa.
Kun Black & Decker -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä
sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on kerättävä erikseen.
z
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys
mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen materiaalien
uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään ympäristön
saastumisen ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä
kotitalouksien sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne
vähittäismyyjälle ostettaessa uusi tuote.
Black & Decker tarjoaa mahdollisuuden Black & Decker -
tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on
poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä tästä palvelusta, palauta
laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää
laitteet meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen sijainnin
ottamalla yhteyden Black & Deckerin toimistoon, joka sijaitsee
tässä käsikirjassa annetussa osoitteessa. Lista valtuutetuista
Black & Decker -huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla
Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
Toimenpide
Vaihda sulake.
Nollaa maadoituskytkin.
Tarkista virransaanti.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents