Black & Decker GT480 Manual page 23

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te worden opgeborgen
in een droge, afsluitbare of hoge plaats, buiten bereik van
kinderen.
Onderhoud de machine met zorg
Houd snijgereedschappen scherp en schoon om beter en
veiliger te kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen van accessoires.
Houd de handgrepen en schakelaars droog en vrij van olie en
vet.
Reparaties
Deze machine voldoet aan de geldende veiligheidseisen.
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
bevoegde vakmensen en met behulp van originele
reserveonderdelen; anders kan er een aanzienlijk gevaar voor
de gebruiker ontstaan.
Elektrische veiligheid
#
Deze machine is dubbel geïsoleerd;
een aardaansluiting is daarom niet noodzakelijk.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt
met de waarde op het typeplaatje.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of
lichamelijk zwakke personen zonder toezicht. Houd toezicht
op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet met het
apparaat gaan spelen.
Indien het netsnoer is beschadigd, dient het ter
voorkoming van gevaren te worden vervangen door de
fabrikant of een erkend servicecentrum.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
heggenscharen
F
Draag een veiligheidsbril als u deze machine
G
bedient.
f
Draag handschoenen als u deze machine bedient.
Draag gehoorbescherming als u deze machine
C
bedient.
Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als
R
de kabel beschadigd raakt of wordt doorgeknipt.
Stel de machine niet bloot aan regen of overmatige
vochtigheid.
Houd de kabel tijdens het gebruik van deze machine uit
de buurt van de messen.
Als u nooit eerder met een heggenschaar heeft gewerkt,
dient u bij voorkeur praktische aanwijzingen te vragen aan
een ervaren gebruiker als aanvulling op het bestuderen
van deze handleiding.
Raak nooit de messen aan terwijl de machine werkt.
Probeer nooit om de messen geforceerd tot stilstand te
brengen.
Zet de machine niet neer voordat de messen volledig tot
stilstand zijn gekomen.
Controleer de messen regelmatig op beschadiging en
slijtage. Gebruik de machine niet als de messen versleten
of beschadigd zijn.
Vermijd contact met harde voorwerpen (bijv. staaldraad,
traliewerk) tijdens het knippen. Indien u per ongeluk een
dergelijk voorwerp raakt, dient u de machine onmiddellijk
uit te schakelen en op schade te controleren.
Indien de machine abnormaal begint te trillen, dient u deze
onmiddellijk uit te schakelen en op schade te controleren.
Indien de machine vast komt te zitten, dient u deze
onmiddellijk uit te schakelen. Trek de stekker uit het
stopcontact voordat u de obstakels probeert te verwijderen.
Plaats na gebruik de meegeleverde beschermhuls over de
messen. Zorg ervoor dat bij het opbergen van de machine
de messen beschermd zijn.
Zorg er altijd voor dat bij gebruik van deze machine alle
veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht. Probeer nooit
om een incomplete machine of een machine met niet
goedgekeurde aanpassingen te gebruiken.
Laat kinderen niet met de machine werken.
Let op vallende takken bij het knippen van de hoge kanten
van een heg.
Onderdelen
Al naar gelang de uitvoering beschikt deze machine over de
volgende onderdelen.
1. Aan/uit-schakelaar
2. Voorste hendelschakelaar
3. Voorste hendel
4. Beschermkap
5. Mes
6. Beschermhuls
7. Netsnoerklem
Deze heggenschaar heeft de volgende voorzieningen voor uw
gemak:
Ergonomisch gevormde handgreep voor comfortabel
knippen.
Machinaal bewerkte bladen voor verbeterde snijverwerking.
Dubbelwerkende messen voor het verminderen van
trillingen.
NEDERLANDS
23

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents