Black & Decker GT480 Manual page 46

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
DANSK
Følg vedligeholdelsesvejledningen samt vejledningen til
udskiftning af tilbehør. Hold håndtag og knapper tørre, rene og
fri for olie og fedt.
Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante sikkerhedskrav.
Reparationer må kun foretages af dertil kvalificerede personer,
som bruger originale reservedele. I modsat fald kan der opstå
betydelig fare for brugeren.
#
Elektrisk sikkerhed
Værktøjet er dobbelt isoleret; derfor er jordledning
ikke nødvendig. Kontrollér altid, at strømforsyningen
svarer til spændingen på typeskiltet.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent af unge
eller uerfarne personer uden opsyn. Der skal være opsyn
med børn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
Hvis el-ledningen er skadet, skal den udskiftes af
producenten eller et autoriseret Black & Decker
servicecenter for at undgå ulykker.
Yderligere sikkerhedsvejledninger til hækkeklippere
F
Det anbefales at bære sikkerhedsbriller, når man
G
arbejder med dette værktøj.
Man skal bruge handsker, når man arbejder med
f
dette værktøj.
Man skal benytte høreværn, når man arbejder med
C
dette værktøj.
Afbryd øjeblikkeligt kablet fra kontakten, hvis det
R
bliver beskadiget eller skåret over.
Udsæt ikke værktøjet for regn eller høj fugtighed.
Hold kablet væk fra knivene under arbejdet med dette
værktøj.
Hvis man aldrig har benyttet en hækkeklipper før, er det
anbefalelsesværdigt at bede om praktisk hjælp fra en øvet
bruger samtidig med, at denne brugervejledning skal læses.
Man må aldrig berøre knivene, mens værktøjet er i gang.
Man må aldrig tvinge knivene til standsning.
Man må ikke stille værktøjet fra sig, før knivene er
fuldstændigt stoppet.
Kontrollér regelmæssigt knivene for beskadigelser og slid.
Man må ikke benytte værktøjet, hvis knivene er blevet slidt
eller beskadiget.
46
Man skal undgå hårde genstande (f.eks. metalwirer, stakitter),
når man klipper. Skulle man ved et uheld komme til at
ramme en sådan genstand, skal man straks slukke for
værktøjet og checke det for skader.
Hvis værktøjet begynder at vibrere på unormal vis, skal
det straks slukkes og checkes for skader.
Hvis værktøjet går i stå, skal det straks slukkes. Man skal
afbryde værktøjet, før man forsøger at fjerne obstruerende
genstande.
Efter brug skal den medfølgende knivbeskytter sættes
over knivene. Ved opbevaring af værktøjet skal man sikre
sig, at knivene ikke er fremme.
Sørg altid for, at alle sikkerhedsanordningerne sidder fast,
når værktøjet er i brug. Forsøg aldrig at bruge et ukomplet
værktøj eller et værktøj, der er blevet ændret på en
uautoriseret måde.
Lad aldrig børn bruge værktøjet.
Vær opmærksom på nedfaldende affald ved klipning af de
øverste sider af hækken.
Funktioner
Dette værktøj har nogle af - eller alle følgende funktioner:
1. Startknap
2. Knap på forreste håndtag
3. Forreste håndtag
4. Beskyttelsesskærm
5. Kniv
6. Knivbeskytter
7. Kabelfastspænding
Denne hækkeklipper har følgende praktiske funktioner:
Ergonomisk formede håndtag til komfort ved arbejdet.
Maskinbearbejdede blade til bedre klipning.
Dobbelte knive for at reducere vibrationer.
Montering
Advarsel! Før samling sikres, at redskabet er slukket og ikke
sat til lysnettet, og at knivbeskytteren er sat på knivene.
Påsætning af beskyttelsesskærmen (fig. A)
Placer skærmen (4) ind i rillen (8).
Skru beskyttelsesskærmen fast ved hjælp af de to
medfølgende skruer (9).
Advarsel! Benyt aldrig værktøjet uden beskyttelsesskærmen.
Tilslutning af værktøjet til elnettet (fig. B)
Hvis værktøjet ikke er monteret med et strømkabel, skal der
sluttes en forlængerledning til el-stikket.
Sæt hunstikket på en egnet forlængerledning i værktøjets
elstik.
Sno kablet gennem kabelfastspændingen (7) som vist for
at forhindre forlængerledningen i at løsne sig under brug.
Indsæt stikket i stikkontakten.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents