Black & Decker GT480 Manual page 47

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Advarsel! Forlængerledningen skal være velegnet til
udendørs brug. Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet
altid vindes helt ud.
Anvendelse
Advarsel! Lad værktøjet arbejde i dets eget tempo.
Det må ikke overbelastes.
Før ledningen omhyggeligt for at undgå at komme til at
klippe den over. Det er en god ide at styre kablet ved at
tage det over skulderen.
For brugerens sikkerhed er dette værktøj udstyret med et
dobbelt kontaktsystem. Dette system modvirker, at værktøjet
går i gang uden varsel. Samtidig er det kun muligt at
betjene værktøjet, når man holder det med begge hænder.
Start og stop
Tænding
Tag fat i det forreste håndtag (3) med en hånd,
så knappen på det forreste håndtag (2) trykkes ned
i redskabets hus.
Tryk på udløserknappen (1) med den anden hånd for at
starte værktøjet.
Slukning
Slip håndtagsknappen (2) eller udløserknappen (1).
Advarsel! Forsøg aldrig at fastlåse en knap, mens maskinen
er tændt.
Gode råd til optimalt brug
Start med at klippe toppen af hækken. Vip værktøjet let
(op til 15° i forhold til klippelinien) således, at knivspidsen
peger let imod hækken (fig. C1). Dette gør, at knivene klipper
mere effektivt. Hold værktøjet i den ønskede vinkel, og
bevæg det roligt langs med klippelinien. De dobbeltsidede
knive gør, at man kan klippe i begge retninger.
For at opnå en meget lige hæk kan man trække en tråd
langs med hækken i den ønskede højde. Brug tråden som
en retningssnor, og klip lige over den.
For at opnå flade sider skal man klippe opad
i vækstretningen. Yngre grene vil stikke ud, hvis man fører
kniven nedad, og det vil medføre ujævne mønstre
i hækken (fig. C2).
Man skal omhyggeligt undgå fremmedlegemer.
Undgå især hårde genstande, f.eks. metalwirer og
stakitter, idet de kan beskadige knivene.
Smør knivene regelmæssigt.
Hvornår skal hækken klippes?
Generelt kan hække og buske med årsskud klippes i juni
og oktober.
Stedsegrøne planter kan klippes i april og august.
Hurtigt voksende planter kan klippes hver 6. uge fra maj
og fremover.
Vedligeholdelse
Værktøjet er beregnet til at kunne bruges gennem en længere
periode med minimal vedligeholdelse. Fortsat tilfredsstillende
anvendelse afhænger af, at værktøjet behandles korrekt og
gøres rent med regelmæssige mellemrum.
Advarsel! Før udførelse af vedligeholdelsesarbejde skal
værktøjet slukkes og tages ud af stikkontakten.
Efter brug skal knivene rengøres grundigt. Efter rengøring
skal man smøre knivene med maskinolie for at undgå,
at de ruster.
Gør med regelmæssige mellemrum værktøjets
ventilationshuller rene med en blød børste eller en tør klud.
Man skal regelmæssigt gøre motorhuset rent med en fugtig
klud. Man må ikke bruge slibemidler eller opløsningsmidler.
Kontroller, at alle kontakter er fri for rester før og efter brug.
Afmontering af beskyttelsesskærmen (fig. A)
Advarsel! Afmonter kun beskyttelsesskærmen i forbindelse
med service. Monter altid beskyttelsesskærmen igen efter
service-arbejdet.
Løsn skruerne (9) og fjern dem.
Skub skærmen (4) væk fra værktøjet.
Fejlfinding
Hvis værktøjet ikke fungerer korrekt, skal følgende undersøges.
Fejl
Mulig årsag
Værktøjet
Sikringen er sprunget.
starter ikke.
Udløst RCD (reststrømsenhed).
Netledningen er ikke tilsluttet.
Beskyttelse af miljøet
Z
Separat indsamling. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du en dag skal udskifte dit Black & Decker produkt, eller
hvis du ikke skal bruge det længere, må du ikke bortskaffe det
sammen med husholdningsaffald. Dette produkt skal være
z
tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter og emballage
gør det muligt at genbruge materialer. Genbrugte
materialer forebygger miljøforurening og nedbringer
behovet for råstoffer.
DANSK
Afhjælpning
Udskift sikringen.
Check RCD.
Kontrollér
strømforsyningen.
47

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents