Black & Decker GT480 Manual page 53

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Leikkuuliikkeitä (kuormittamaton) min
Terän pituus
Hammasväli
Terän pysähdysaika
Paino (ilman virtajohtoa)
Jännite
Ottoteho
Leikkuuliikkeitä (kuormittamaton) min
Terän pituus
Hammasväli
Terän pysähdysaika
Paino (ilman virtajohtoa)
Jännite
Ottoteho
Leikkuuliikkeitä (kuormittamaton) min
Terän pituus
Hammasväli
Terän pysähdysaika
Paino (ilman virtajohtoa)
EU:n yhdenmukaisuusilmoitus
GT450/GT480/GT501/GT502/GT510/GT515/GT516/GT517
Black & Decker vakuuttaa näiden tuotteiden olevan
seuraavien standardien vaatimusten mukaisia:
98/37/EY, 89/336/ETY, EN 50144, EN 55014, EN 61000,
2000/14/EC, Pensasleikkuri, ≤ 500 W, Annex V
Melutaso, mitattu 2000/14/EY:n mukaisesti:
L
(äänenpaine) 88 dB(A), L
_
pA
L
(taattu) 102 dB(A)
WA
Käden painotettu tärinäarvo EN 50144:n mukaisesti: < 2,5 m/s
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Korjaukset / varaosat
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Black & Deckerin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
Varaosia myyvät valtuutetut Black & Deckerin huoltoliikkeet, ja
heiltä voi myös pyytää kustannusarvion koneen korjauksesta.
GT450
GT480
V
230
230
AC
W 450
450
1.700
1.700
-1
cm 42
51
mm 20
20
s < 1,0
< 1,0
kg 2,9
3,0
GT502
GT510
V
230
230
AC
W 520
500
1.700
1.700
-1
cm 55
55
mm 20
20
s < 1,0
< 1,0
kg 3,1
3,1
GT516
GT517
V
230
230
AC
W 520
550
1.700
1.700
-1
cm 61
61
mm 20
20
s < 1,0
< 1,0
kg 3,2
3,2
(ääniteho) 101 dB(A),
WA
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Iso-Britannia
1-10-2007
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä löytyvät internetistä
GT501
osoitteesta www.2helpU.com sekä kotisivultamme
230
www.blackanddecker.fi
500
Takuu
1.700
51
Black & Decker Oy takaa, ettei koneessa ollut materiaali- ja/tai
20
valmistusvikaa silloin, kun se toimitettiin ostajalle. Takuu on
< 1,0
lisäys kuluttajan laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin.
3,0
Takuu on voimassa Euroopan Unionin jäsenmaissa ja
Euroopan vapaakauppa-alueella (EFTA).
GT515
230
Mikäli Black & Decker -kone hajoaa materiaali- ja/tai
550
valmistusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi
1.700
24 kk:n kuluessa ostopäivästä, Black & Decker korjaa koneen
55
ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen uuteen
20
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan.
< 1,0
3,1
Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat koneen
normaalista kulumisesta
ylikuormituksesta, virheellisestä käytöstä tai hoidosta
vahingoittamisesta vieraalla esineellä tai aineella tai
onnettomuustapauksessa.
Takuu ei ole voimassa, mikäli konetta on korjannut joku muu
kuin Black & Deckerin valtuuttama huoltoliike.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja jättää koneen
ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle
viimeistään 2 kuukauden kuluessa vian ilmenemisestä.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä saa ottamalla yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn sekä internetistä osoitteesta
www.2helpU.com, jossa on myös takuuehdot.
Voit vierailla verkkosivullamme www.blackanddecker.fi
rekisteröidäksesi uuden Black & Decker-tuotteesi ja
saadaksesi tietoa uusista tuotteista ja erikoistarjouksista.
Saat lisätietoja Black & Deckerin tavaramerkistä ja
tuotevalikoimastamme osoitteesta www.blackanddecker.fi
2
SUOMI
53

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents