Black & Decker GT480 Manual page 48

Hide thumbs Also See for GT480:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
DANSK
Lokale regler kan give mulighed for separat indsamling af
elektriske husholdningsprodukter på kommunale lossepladser
eller hos den forhandler, som du købte produktet af.
Black & Decker har en facilitet til indsamling og genbrug af
Black & Decker-produkter, når deres levetid er slut.
Få fordelen ved denne service ved at returnere produktet til en
autoriseret tekniker, der samler værktøj sammen på vores
vegne.
Du kan få oplyst den nærmeste autoriserede tekniker ved at
kontakte det lokale Black & Decker-kontor på den adresse,
der er angivet i denne brugsanvisning. Alternativt findes der
en liste over autoriserede Black & Decker-teknikere og
oplysninger om vores eftersalgsservice og kontaktpersoner på
Internettet på adressen: www.2helpU.com
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Knivstød (uden belastning)
Knivlængde
Knivafstand
Bremsetid
Vægt (uden ledning)
Spænding
Motoreffekt
Knivstød (uden belastning)
Knivlængde
Knivafstand
Bremsetid
Vægt (uden ledning)
Spænding
Motoreffekt
Knivstød (uden belastning)
Knivlængde
Knivafstand
Bremsetid
Vægt (uden ledning)
48
GT450
GT480
V
230
230
AC
W 450
450
min
1.700
1.700
-1
cm 42
51
mm 20
20
s < 1,0
< 1,0
kg 2,9
3,0
GT502
GT510
V
230
230
AC
W 520
500
min
1.700
1.700
-1
cm 55
55
mm 20
20
s < 1,0
< 1,0
kg 3,1
3,1
GT516
GT517
V
230
230
AC
W 520
550
min
1.700
1.700
-1
cm 61
61
mm 20
20
s < 1,0
< 1,0
kg 3,2
3,2
EU overensstemmelseserklæring
GT450/GT480/GT501/GT502/GT510/GT515/GT516/GT517
Black & Decker erklærer, at disse produkter er i
overensstemmelse med følgende:
98/37/EF, 89/336/EØF, EN 50144, EN 55014, EN 61000,
2000/14/EF, Hækkeklipper, ≤ 500 W, Anneks V
Lydniveauet i henhold til 2000/14/EF:
L
(lydtryk) 88 dB(A), L
pA
_
Hånd/arm vægtet vibrationsværdi i henhold til EN 50144:
GT501
230
Reservedele / reparationer
500
1.700
Reservedele kan købes hos autoriserede Black & Decker
51
serviceværksteder, som giver forslag til omkostninger og
20
reparerer vore produkter. Oversigt over vore autoriserede
< 1,0
værksteder findes på internettet på vor hjemmeside
3,0
www.blackanddecker.dk samt www.2helpU.com
Garanti
GT515
230
Black & Decker garanterer, at produktet er fri for materielle
550
skader og/eller fabrikationsfejl ved levering til kunden.
1.700
Garantien er et tillæg til konsumentens lovlige rettigheder og
55
påvirker ikke disse. Garantien gælder indenfor medlemsstaterne
20
af den Europæiske Union og i det Europæiske
< 1,0
Frihandelsområde.
3,1
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på grund af materiel
skade og/eller fabrikationsfejl eller på anden måde ikke
fungerer i overensstemmelse med specifikationen, inden for
24 måneder fra købsdatoen, påtager Black & Decker sig at
reparere eller ombytte produktet med mindst muligt besvær
for kunden.
Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er sket
i forbindelse med:
normal slitage
uheldige følger efter unormal anvendelse af værktøjet
overbelastning, hærværk eller overdrevent intensivt brug
af værktøjet
ulykkeshændelse
Garantien gælder ikke hvis reparationer er udført af nogen
anden end et autoriseret Black & Decker værksted.
(akkustisk kraft) 101 dB(A),
WA
L
(garanteret) 102 dB(A)
WA
< 2,5 m/s
2
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Kevin Hewitt
Storbritannien
1-10-2007

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gt501Gt450Gt502Gt510Gt516Gt515 ... Show all

Table of Contents