Download Print this page

Tekniska Data; Före Användning - Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

4.
Kontrollera noga att avbitarskyddet är stängt, så
länge inget kapningsarbete ska utföras. Om skyddet
lämnas öppet kan det hända att avbitaren fastnar i
något främmande föremål, vilket kan orsaka
allvarliga olyckstillbud (Bild 1).
5.
Se till att ingen hand kommer i närheten av
avbitaren, reaktionsstopparen eller bockningsvalsen
vid manvörering av verktyget, eftersom det kan
resultera i allvarlig kroppsskada.
6.
Om verktyget skulle råka tappas eller stötas till, så
undersök det noga för att kontrollera att inga skador,
sprickor eller deformationer förekommer på
avbitaren eller någon annan del av verktyget.

TEKNISKA DATA

Spänning
Ineffekt
Kapaciteter
Antal järnstänger som kan hanteras
samtidigt
Vikt
STANDARD TILLBEHÖR
(1) Nyckel för invändigt sexkantshål (för M5-bult med
sexkantshål) ........................ 1 (fastsatt på verktyget)
(2) Avbitarsats .......................... 1 (fastsatt på verktyget)
EXTRA TILLBEHÖR (sälges separat)
Avbitare
* En avbitarsats bestående av två avbitarstål
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
(1) Kapning av armeringsjärn
(2) Bockning av armeringsjärn
FÖRE ANVÄNDNING
VARNING!
Gå igenom och kontrollera följande punkter före
användning. Kontrollerna enligt punkt 1 till 6 måste
utföras innan nätsladden ansluts till ett nätuttag.
1. Strömkälla
Se till att den använda strömkällan har samma
spänning som den angiven på verktygets namnplåt.
OBSERVERA!
Montera fast avbitaren och nödvändiga tillbehör
ordentligt enligt gällande anvisningar. Felaktigt eller
slarvigt monterade delar kan lossna och orsaka
kroppsskada.
Koppla alltid loss nätsladden från nätuttaget före
kontroll, rengöring eller byte av avbitare. Om
nätsladden lämnas ansluten till ett nätuttag kan det
resultera i allvarlig kroppsskada.
(1) Material: armeringsjärn med de motsvarande klassificeringarna
GRADE 460 (Storbritannien), BST 500 (Tyskland) och B500
(Spanien)
(2) Materialdiameter: 8 – 13 mm
Kapning
10 mm diam.: 1 stång
13 mm diam.: 1 stång
2. Nätströmbrytare
Se till att strömbrytaren är i läget OFF (från) innan du
ansluter maskinen till strömuttaget så att maskinen
inte startar oavsiktligt.
3. Förlängningskabel
Om arbetsplatsen är så långt borta från strömuttaget
att du använder en förlängningskabel, bör du se till
att förlängningskabeln är tillräckligt tjock och har rätt
klassificering. Använd så kort förlängningskabel som
möjligt.
OBSERVERA!
En skadad nätsladd måste bytas ut eller repareras.
4. Förberedelse och kontroll av arbetsområde
Kontrollera att platsen där arbetet ska utföras är
ordentligt förberedd och i ändamålsenligt tillstånd
enligt vad som anges i punkt 1 under rubriken allmäna
försiktighetsåtgärder för användning av verktyget.
5. Dra för säkerhets skull åt bulten med sexkantshål
ordentligt med hjälp av den medföljande nyckeln.
Användning av verktyget med denna bult för löst
åtdragen kan orsaka skada på verktyget eller avbitaren
och i värsta fall leda till en olycka.
6. Kontroll av avbitarens bett
Kontrollera att avbitaren är tillräckligt vass. Fortsatt
användning av en utsliten och deformerad avbitare
med slöa skärkanter kan orsaka skada på verktyget
eller avbitaren och i värsta fall leda till en olycka.
7. Kontroll av nätuttag
Om ett nätuttag skakar eller en kontakt som ansluts
till ett nätuttag lätt lossnar, när en nätsladd anslutits
till nätuttaget, så behöver nätuttaget bytas ut. Anlita i
detta fall en elektriker för byte av nätuttag. Fortsatt
användning av ett bristfälligt nätuttag kan resultera i
överhettning och olyckstillbud.
230 V
285 W
10 mm diam.: 2 stänger
13 mm diam.: 1 stång
11,5 kg (exkl. nätsladd)
Svenska
Bockning
6

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y

  Related Content for Hitachi VB 13Y