Download Print this page

Piktogram Illustration Og Forklaring - Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

7. Kontroller stikkontakten.
Hvis en stikkontakt er ustabil eller stikket nemt falder
ud, når netledningen sættes i, er det nødvendigt at få
stikkontakten repareret. Få en elektriker til at reparere
kontakten. Fortsat anvendelse af en defekt kontakt
kan resultere i overophedning og ulykker.

PIKTOGRAM ILLUSTRATION OG FORKLARING

Læs anvisningerne for
håndtering inden brugen.
Påbegynd aldrig arbejdet før De
har forvisset Dem om, at der ikke
er nogen personer indenfor
rotationsområdet af det materiale,
der skal bøjes.
Hold hænderne på god afstand
af skæret under arbejdet.
(Bøjning)
q Luk dækslet
w Vælg en bøjningsvinkel.
e Sæt et betonjern i.
r Tryk trykkeren.
HVORDAN MAN SKÆRER
ADVARSEL!
Bemærk, at maskinen ikke er noget håndholdt værktøj.
Sørg altid for kun at anvende værktøjet, efter at det er
anbragt på et stabilt sted som for eksempel på et
gulv, på jorden etc.
Hold hænderne på god afstand af skæret under
arbejdet.
Hold hænderne væk fra reaktionsstopperne A og B
under arbejdet.
Skær ikke andre materialer en betonjern. Hvis De
forsøger at gøre det, kan materialet splintres i
småstykker og spredes.
Skær kun et betonjern ad gangen. Det er ikke muligt
at skære flere end to stykker ad gangen, og hvis De
forsøger dette, kan resultatet blive, at maskinen og
bladene lider overlast.
Bøjningsrullerne drejer rundt selv under skæringen.
Hold altid hænderne væk fra bøjningsrullerne.
Anvend ikke dette el-værktøj i
våde omgivelser.
Undgå arbejde, som overstiger
den maksimale kapacitet
(betonjern diam. ø 13 mm).
Vi henviser til anvisningerne for
håndtering angående detaljer.
Hvis kontakten sættes i
dekativeret stilling (OFF) og
umiddelbart efter sættes i
aktiveret stilling (ON), er det ikke
sikkert, at motoren starter. Vent
mindst et helt sekund, inden De
forsøger at starte motoren igen,
efter at den har været stoppet.
Forsøg ikke at skære to
betonjernstænger på en gang.
(Skæring)
q Luk dækslet
w Vælg CUT.
e Sæt et en betonjernstand i.
r Tryk trykkeren.
(Halvejs retur)
q Vælg RETURN med
w Tryk trykkeren.
1. Normal skæring (Fig. 3)
(1) Drej armen i pilemærkets retning og åbn dækslet.
(2) Sæt indstillings-drejeknappen til "skære" ("cut")
stillingen. (Drej indstillings-drejeknappen hele vejen
i retningen me uret). (Fig. 3).
(3) Indstil maskinen til den i Fig. 3 viste stilling.
(4) Anbring det betonjern, der skal skæres, i det nedre
skær,
(5) Forvis Dem om, når betonjernet er sat i, at enten
reationsstopper A eller B har fat i betonjernet.
(6) Tryk omskiftertrykkeren og skær betonjernet.
FORSIGTIG
Af sikkerhedsmæssige årsager er denne maskine lavet
således, at der ikke kan tændes uforvarende for
maskinen med kontakten. Når De vil tænde for
maskinen, skal De trykke på låseknappen og derefter
trykke
omskiftertrykkeren
omskiftertrykkeren trykkes uden at låseknappen først
trykkes ind, kan omskifteren lide overlast. Vær derfor
meget forsigtig, når De tænder for maskinen.
Dansk
drejeknappen.
(Fig. 2).
Hvis
12

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y

  Related Content for Hitachi VB 13Y