Download Print this page

Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual page 25

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

4. Tangon poistaminen taivutuksen aikana
Kun taivutat hitaasti "silmämääräisesti mittaamalla",
tanko saattaa silloin tällöin juuttua kiinni
taivutusrullaan. Jos näin käy, voit palauttaa
taivutusrullan alkuasentoon vetämällä kytkimestä
uudelleen asetettuasi säätöasteikon palautusasentoon
"return". Tämä on sama tapa kuin irrotettaessa
leikkauksen aikana kiinni juuttunut tanko. (Kuva 11)
5. Taivutuskulman mittauslevyn käyttö
Laitteen nokka-akselin kansi on suunniteltu niin, että
se toimii kulman mittauslevynä, jolla voidaan mitata
rebr kulma taivutuksen jälkeen. Käytä hyväksesi tätä
kätevää mittaustapaa. Katsottuna ylhäältä kuten
kuvassa 12 taivutuskulma näkyy asennossa, jossa
merkitty viiva ja tanko koskettavat toisiaan. (Muista:
erilaisille tangon halkaisijoille on eri viivat).
6. Aukon käyttö laitteen kiinnitämiseksi paikalleen.
Laitteen keskellä on aukko, jonka avulla kaite voidaan
kiinnittää lujasti paikalleen. Käytä tätä seuraavalla
tavalla. (Kuva 13)
Taivutukseen, kun laite on kiinnitetty työpöytään.
Tämä aukko on erittäin kätevä, kun laite on kiinnitetty
pultilla sopivaan työpöytään. (Pulttikoko M10, alle
W3/8.)
HUOLTO JA TARKISTUS
VAROITUS!
Onnettomuuksien estämiseksi katkaise kytkin aina
katkaistuun asentoon OFF ja irrota virtajohdon pistoke
pistorasiasta.
1. Kiinitysruuvien tarkistus
Tarkist säännöllisesti kaikki kiinnitysruuvit ja varmista,
että ne ovat tiukassa. Mikäli joku ruuveista on
löystynyt, kiristä se välittömästi. Laiminlyönti voi
aiheuttaa vaaratilanteen.
2. Moottorin huolto
Moottorin käämi on sähkötyökalun "sydän". Huolehdi
siitä, ettei käämi vahingoitu ja/tai kastu öljyyn tai
veteen.
3. Hiiliharjojen tarkistus (Kuva 14)
Koneessa käytettävät hiiliharjat ovat kuluvia osia.
Koska liian kuluneet hiiliharjat voivat aiheuttaa
moottorille häiriöitä, on syytä vaihtaa vanhat hiilet
uusiin heti, kun ne ovat liian kuluneita tai lähellä
"kulumisrajaa" (wear-limit).
Lisäksi hiiliharjat on pidettävä aina puhtaina ja
varmistettava, että ne pääsevät vapaasti liikkumaan
harjapitimissä.
4. Hiiliharjojen vaihtaminen (kuva 13, kuva 14)
Löysennä ruuvit ja irrota peräkansi. Irrota harjasuojat
ja hiiliharjat. Kun hiiliharjat on vaihdettu, muista
kiinnittää harjasuojat tiukasti ja asettaa peräkansi
paikalleen ruuveilla.
HUOM:
HITACHIn jakuvasta tutkimus- ja kehitysohjelmasta
johtuen edellä esitettyihin voi tulla muutoksia ilman
ennakkoimoitusta.
Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä
Saavutetut mitta-arvot määriteltiin EN610029-normin
mukaan.
Tyypillinen A-painotteinen äänipainearvo: 72 dB (A)
Käytä kuulonsuojaimia.
Tyypillinen painotettu keskineliökiihtymän juuriarvo ei
ylitä 2,5 m/s
2
.
Suomi
24

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y