Download Print this page

Tekniset Tiedot - Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Suomi
3. Jos laite toimii virheellisesti käytön aikana tai kuulet
epätavallista ääntä, aseta kytkin välittömästi
katkaistuun asentoon ja lopeta käyttö. Ota yhteys
liikkeeseen, josta laite on hankittu tai valtuutettuun
Hitachi huoltokeskukseen ja tarkastuta/korjauta laite.
Laitteen käyttö ilman tarkastusta tai korjausta saattaa
aiheuttaa vaurioita.
4. Varmista, että leikkurin kansi on suljettu, kun laitetta
ei käytetä. Jos kansi on auki, leikkuri saattaa tarttua
kiinni vieraisiin esineisiin ja aiheuttaa vaurioita.
(Kuva 1)
5. Kun kytket kytkimiä, älä aseta kättäsi lähelle leikkuria,
takaisinkytkentäpysäytintä tai taivutusrullaa. Käsien
vieminen näiden osien lähelle saattaa johtaa
vakaviin vammoihin.

TEKNISET TIEDOT

Jännite
Ottoteho
Kapasiteetit
Kerralla työstettävien kappaleiden
lukumäärä
Paino
VAKIOVARUSTEET
(1) Kuusiotappiavain (M5 kuusiokantapultille)
................................................... 1 (liitetty laitteeseen)
(2) Yksi leikkuripakkaus ................. 1 (liitetty laitteeseen)
LISÄVARUSTEET (myydään erikseen)
Leikkuri
* Yksi pakkaus koostuu kahdesta kappaleesta
KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET
(1) Tangon leikkaus
(2) Tangon taivutus
ENNEN KÄYTTÖÄ OTETTAVA HUOMIOON
VAROITUS!
Tarkasta seuraavat kohdat ennen kuin alat käyttää laitetta.
Kohdat 1-6 on tarkastettava aina ennen virtajohdon
liittämistä pistorasiaan.
21
6. Jos laite putoaa tai kolhiintuu, tarkasta se
HUOMAUTUKSIA
Asenna leikkuri ja muut varusteet lujasti
käsittelyohjeiden mukaisesti. Jos niitä ei asenneta
oikein, ne saattavat irrota ja aiheuttaa vaurioita.
Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta aina, kun
leikkuria tarkastetaan, puhdistetaan tai se vaihdetaan.
Jos näin ei tehdä, seurauksena saattaa olla vakava
loukkaantuminen.
(1) Materiaali: Tanko, vastaavat luokat: GRADE 460 (Iso-Britannia), BST
500 (Saksa) ja B500 (Espanja)
(2) Materiaalin halkaisija: 8 – 13 mm
Leikkaus
10 mm 1 kappale
13 mm 1 kappale
1. Virtalähde
Varmista, että käytettävä voimanlähde vastaa tuotteen
tyyppikilvessä ilmoitettuja vaatimuksia.
2. Virrankatkaisin
Varmista, että kytkin on OFF-asennossa (poispäältä).
Mikäli pistoke kytketään pistorasiaan koneen ollessa
ON-asennossa, työkalu käynnistyy välittömästi ja
aiheuttaa vaaratilanteen.
3. Jatkojohto
Kun työskennellään kaukana voimalähteestä, käytä
riittävän paksua ja tehokasta jatkojohtoa. Jatkojohdon
tulisi olla niin lyhyt kuin vain käytännössä on
mahdollista.
HUOMAUTUS
Vahingoittunut johto on korjattava tai vaihdettava.
4. Työskentely-ympäristön valmistelutoimet ja
tarkastus
Varmista, että työskentely-ympäristö on yleisten
huomautusten kohdassa 1 mainitun kaltainen.
5. Turvallisuuden vuoksi varmista varusteisiin kuuluvalla
kuusiotappiavaimella, että kuusiokantapultti on
kiinnittynyt
ollessa kiinnitetty löysästi, sekä laite että leikkuri
saattavat vahingoittua ja seurauksena saattaa olla
onnettomuuksia.
6. Varmista, että leikkuri on terävä.
Varmista aina, että leikkuri on terävä. Kuluneen ja
tylsän leikkurin käyttö vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa
onnettomuuksia.
7. Tarkasta pistorasia
Jos pistoke irtoaa helposti pistorasiasta, pistorasia
on korjattava. Ota yhteys lähimpään sähköliikkeeseen.
Viallisen pistorasian käyttö saattaa
ylikuumenemiseen ja onnettomuuksiin.
läpikotaisin ja varmista, että laitteessa ja leikkurissa
ei ole vaurioita, halkeamia tai pinnan vääristymiä.
230 V
285 W
10 mm 2 kappaletta
13 mm 1 kappale
11,5 kg (ilman johtoa)
tiukasti. Jos laitetta käytetään pultin
Taivutus
johtaa

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y

  Related Content for Hitachi VB 13Y