Download Print this page

Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual page 12

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Dansk
3. Hvis maskinen ikke fungerer som den skal under
anvendelsen, eller hvis De hører unormal støj, skal
De øjeblikkeligt slukke for maskinen med kontakten
og holde op med at anvende maskinen. Kontakt
den forretning, hvor De har købt maskinen eller et
autoriseret Hitachi-servicecenter, og få maskinen
efterset og/eller repareret. Anvendelse af maskinen
uden eftersyn kan resultere i personskade.
4. Vær fuldstændig sikker på, at skær-dækslet er lukket,
når De ikke udfører skærearbejde. Hvis dækslet er
åbent, akn skæret sætte sig fast i fremmedlegemer,
hvilket kan resultere i personskade. (Fig. 1).
5. Når De drejer omskifteren, må De aldrig anbringe
hånden i nærheden af skæret, reaktionsstopperen
eller bukkerullen. Hvis De gør det, kan resultatet
blive alvorlig personskade.
SPECIFIKATIONER
Spænding
Optagen effekt
Kapacitet
Antal enheder, som kan behandles
samtidigt.
Vægt
STANDARD TILBEHØR
(1) Umbrakonøgle (til M5 umbrakobolte)
............................................. 1 (fastgjort på maskinen)
(2) Et sæt skær .......................... 1 (fastgjort på maskinen)
EKSTRA TILBEHØR (sælges separat)
Skær
* Et sæt indeholdende to stk.
ANVENDELSE
(1) Skæring af betonjern
(2) Bøjning af betonjern
FØR IBRUGTAGNING
ADVARSEL!
Kontroller følgende punkter inden brug. Angående
punkterne 1 – 6, skal disse altid kontrolleres, inden
netledningen sættes i stikkontakten.
11
6. Hvis De kommer til at tabe maskinen eller slå den
FORSIGTIG:
Installer skæret og tilbehørsdelene forsvarligtsom
beskrevet i anvisningerne. Hvis disse dele ikke er
korrekt monteret, kan de falde af og være årsag til
personskade.
Sørg for at tage maskinens netledning ud af
stikkontakten, når skæret skal efterses, rengøres og
udskiftes. Forsømmelse af dette kan resultere i alvorlig
personskade.
(1) Materiale: Betonjern, tilsvarende kvalitet: GRADE 460 (Storbritannien),
BST500 (Tyskland) og B500 (Spanien)
(2) Materialets diameter: 8 – 13 mm
Skæring
10 mm 1 stykke
13 mm 1 stykke
1. Strømkilde
Undersøg om netspændingen svarer til den på
navnepladen angivne spænding.
2. Afbryder
Forvis Dem altid om, at kontakten står i OFF-position,
før stikket sættes i kontakten. Hvis stikket sættes i,
medens kontakten står på ON, vil maskinen
øjeblikkelig begynde at arbejde, hvilket let vil kunne
føre til alvorlige ulykker.
3. Forlængerledning
Hvis strømkilden er langt fra arbejdsfeltet, skal der
anvendes en forlængerleding af korrekte dimensioner
og kapacitet. Brug ikke længere forlængerledning
end nødvendigt.
FORSIGTIG:
Hvis netledningen er beskadiget, skal den skiftes ud
eller repareres.
4. Forberedelse og bekræftelse af arbejdsomgivelserne.
Kontroller og bekræft, at arbejdsstedet er i ordentlig
stand som nævnt i punkt 1 i de generelle
sikkerhedsforskrifter.
5. Af sikkerhedsmæssige årsager skal De anvende den
medfølgende umbrakonøgle til helt at sikre Dem, at
umbrakobolten er fuldstændig fastspændt.
Anvendelse af maskinen med løs umbrakobolt kan
resultere i beskadigelse af maskinen og skæret og
desuden føre til ulykker.
6. Bekræft, at skæret er skarpt.
Forvis Dem om, at skæret er skarpt. Fortsat anvendelse
af et udslidt og deformeret skær med en sløv æg, kan
resultere i beskadigelse af maskinen og skæret såvel
som i ulykker.
mod noget, skal De undersøge den grundigt for at
sikre Dem, at der ikke er sket nogen skade på den i
form af revner eller deformitet af skær og maskine.
230 V
285 W
10 mm 2 stykker
13 mm 1 stykke
11,5 kg (eksklusive kabel)
Bøjning

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y