Download Print this page

Vedligeholdelse Og Eftersyn - Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

BEMÆRK:
Selv ved den samme indstilling af drejeknappen, kan
bøjevinklen af og til afvige, hvis betonjernstangens
diameter og hårdhed er forskellig. Anvend kun
vinkelmærkerne som en løs retetsnor.
2. Almindelig bøjning
(1) Anbring maskinen i en stilling med drejeskiven opad
som vist i Fig. 10.
(2) Kontroller, at dækslet er lukket.
(3) Sæt indstillings-drejeknappen til den ønskede vinkel.
(4) Anbrring betonjernstangen på centerpladens stopper
og indstil den på korrekt vis som vist i Fig. 9.
(5) Tryk omskiftertrykkeren og bøj betonjernstangen.
(6) Fortsæt med at trykke omskiftertrykkeren, indtil
motoren skifter til baglæns rotation og bukkerullen
begynder at returnere. (Så snart bukkerullen begynder
at returnere, vil den automatisk returnere hele vejen
til udgangsstillingen, selv hvis omskiftertrykkeren
slippes).
3. Bøjning efter øjemål
Eftersom denne maskine har en omskifter med
variabel hastighed, kan De bøje betonjernstænger i
den ønskede vinkel efter øjemål udover efter
drejeknap-indstilling.
(1) Sæt drejeknap-indstillingen til en større vinkel end
den ønskede.
(2) Tryk omskiftertrykkeren en smule og bøj
betonjernstangen langsomt.
(3) Slip omskiftertrykkeren, når betonjernstangen er bøjet
til den ønskede vinkel. Tryk omskiftertrykkeren igen,
hvis stangen stadig ikke har den ønskede vinkel.
(4) Fjern betonjernstangen, når bøjningen er færdig. Tryk
derefter omskiftertrykkeren endnu engang, til
bukkerullen returnerer til udgangsstillingen. (Fortsæt
med at trykke på omskifteren, indtil bukkerullen
begynder at rorere i baglæns retning).
4. Fjernelse af betonjernstangen under bøjning
Under bøjning ved lav hastighed efter "bøjning med
øjemål", kan betonjernstangen somme tider sætte
sig fast i bukkerullen på grund af dens egen bøjning.
Hvis dette sker, kan De returnere bukkerullen til
udgangsstillingen ved at trykke på omskifteren igen,
efter at drejeknappen er sat i "return" stilling. Dette
er den samme metode, som anvendes til at fjerne
betonjernstangen, hvis den sætter sig fast under
skæringen (Fig. 11).
5. Anvendelse af bøjningsvinkel-måleplade.
I denne maskine er selve kamdækslets struktur som
en vinkelmåleplade, som muliggør måling af vinklen
af betonjernstangen efter bøjningen. De bør drage
fordel af denne praktiske omstændighed. Set ovenfra
som vist i Fig. 12, viser det punkt, hvor den afmærkede
linie og betonjernstangen mødes, bøjningsvinklen.
(Husk: Det er nødvendigt at anvende en anden linie
på stangdiameteren).
6. Anvendelse af et hul til at fastgøre maskinen
Maskinen er udstyret med et hul i midten, således at
den kan fastgøres og stabiliseres. Dette hul er ganske
praktisk, hvis det anvendes på følgende måde. (Fig.
13).
Til bøjning, når maskinen er fastgjort til en høvlebænk.
Dette hul er overordentlig praktisk, hvis maskinen
skrues fast på en passende høvlebænk.
Bolt-størrelse M10, mindre end W3/8).

VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN

ADVARSEL!
For at forhindre ulykker skal De altid forvisse Dem om, at
omskifteren er drejet til stilling OFF, og at netledningen
er taget ud af stikkontakten.
1. Eftersyn af monteringsskruerne
Efterse regelmæssigt alle monteringsskruer og sørg
for, at de er ordentligt strammet. Er nogen af skruerne
løse, bør de strammes øjeblikkeligt. Forsømmelse i
så henseende kan medføre alvorlig risiko.
2. Vedligeholdelse af motoren
Motordelen er værktøjets hjerte. Sørg for, at denne
ikke beskadiges og holdes fri for fugt og olie.
3. Eftersyn af kulbørsterne (Fig. 14)
Maskinen anvender kulbørster, som er sliddele. Da
en udslidt kulbørste kan forårsage maskinskade,
udskift kulbørsterne når de er slidt ned til slidgrænsen.
hold desuden sltid kulbøsterne rene og sørg for, at
de glider let i kulholderne.
4. Udskiftning af kulbørsterne (Fig. 13, Fig. 14)
Løsn stilleskruerne og fjern bagdækslet. Fjern
børstehætterne og kulbørsterne. Glem ikke, når De
har
skiftet
kulbørsterne
børstehætterne forsvarligt og at montere bagdækslet
med stilleskruerne.
BEMÆRK:
Grundet HITACHI's løbende forskning og udvikling, kan
bemeldte specifikationer ændres uden forudgående
varsel.
Information om luftbåren støj og vibration.
De målte værdier er fastsat i overensstemmelse med
EN610029.
Det typiske A-vejede lydtryksniveau: 72 dB (A)
Brug høreværn.
Det
typiske,
vejede
accelerationsværdi overstiger ikke 2,5 m/s
Dansk
ud,
at
stramme
kvadratrods
effektive
2
.
14

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y

  Related Content for Hitachi VB 13Y