Download Print this page

Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual page 9

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

LIVSLÄNGD OCH BYTE AV AVBITARE
1.
Avbitarens livslängd (Bild 6)
Efter åtskilliga kapningar kan avbitarens skär slutligen
bli utslitna och dess kanter skeva och hackiga. Vid
fortsatt kapning med avbitaren i sådant tillstånd
utsätts verktyget för skada samtidigt som partiklar
från avbitaren kan komma att sprättas iväg. Såsom
framgår av Bild 5 består avbitaren av två skär. Varje
skär kan användas två gånger genom att vända på
avbitaren. För att undvika användning av ett utslitet
skär, med deformerade och
rekommenderar vi att avbitaren vänds efter kapning
av ungefär 2 500 armeringsjärn (i normala fall). Byt
annars ut skären mot nya skär.
2. Vändning av avbitaren eller byte av skär (Bild 7)
(1) Tryck in startknappen försiktigt, så att den övre
avbitaren rör sig sakta. Släpp startknappen för att
stanna motorn, när bulten med sexkantshål som håller
fast den övre avbitaren kommit ut ur kamskyddet.
(2) Koppla loss nätsladden från nätuttaget.
3. Demontering
VARNING!
Se till att alltid stänga av verktyget och koppla loss
nätsladden från nätuttaget, för att undvika olyckor.
Skruva bort bulten med sexkantshål med hjälp av
den medföljande nyckeln för att kunna demontera
avbitaren. (Genom att skjuta upp avbitarskyddet i
pilens riktning enligt Bild 7 kan den övre avbitaren
tas bort.)
4. Montering
(1) Använd en ren och mjuk trasa till att avlägsna
eventuellt damm runt avbitarens fästdel.
(2) Placera avbitaren i fästdelen med skären (
mot varandra.
(3) Dra åt bulten med sexkantshål med hjälp av den
medföljande nyckeln för att fästa den ordentligt.
Indikering på
inställningsratten
Motsvarande
bockning
Vid bockning av armeringsjärn med 10 mm respektive
13 mm diameter med samma bockningsvinkel
inställd, så skiljer sig bockningsvinklarna något åt
beroende
diameterskillnaden.
rekommenderar vi att inställningsrattens läge ändras
en liten aning, såsom visas på Bild 8, för att uppnå
samma bockningsvinkel för armeringsjärn av olika
grovlekar. Vid bockning av armeringsjärn med 10
mm diameter bör inställningsratten ställas in så att
inställningsmärket är strax till vänster om önskad
bockningsvinkel. Vid bockning av armeringsjärn med
13 mm diameter bör inställningsratten ställas in så
att inställningsmärket är strax till höger om önskad
bockningsvinkel.
hackiga kanter,
) vända
45°
45°
90°
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT (BOCKNING)
VARNING!
Observera att verktyget inte är avsett att hållas i
händerna vid användning. Använd endast verktyget
efter att det placerats på ett stabilt underlag, t.ex. på
golvet eller på marken.
Håll alltid händerna borta från bockningsvalsen vid
användning.
Bocka inga andra material än armeringsjärn, eftersom
andra material kan splittras sönder så att småpartiklar
kastas omkring.
Stänger av 10 mm diameter kan bockas två och två,
men stänger av 13 mm diameter måste bockas en i
taget.
Observera att avbitaren rör sig även vid bockning. Se
därför noga till att avbitarskyddet alltid är stängt.
Kontrollera alltid före bockning att ingen befinner sig
inom det område som bockningen sträcker sig.
Reservera en extra längd på minst 120 mm utöver
bockningslängden på den stång som ska bockas.
Om den extra längden inte är tillräckligt lång kan det
hända att armeringsjärnet lossnar under pågående
bockning eller att det går sönder i smådelar som kan
sprättas iväg vådligt (Bild 9).
Var noga med att placera armeringsjärnet på korrekt
sätt i valsen. Om armeringsjärnet sticker ut utanför
valsen kan det hända att det lossnar under pågående
bockning och att småpartiklar sprätter iväg.
1. Val av bockningsvinkel med inställningsratten
Armeringsjärn kan bockas enligt de vinklar som finns
angivna på inställningsratten, såsom visas på Bild
15.
90°
135°
Bild 15
ANMÄRKNING
Även med inställningsratten i samma läge kan det ibland
hända att den verkliga bockningsvinkeln varierar på grund
Därför
av skillnader i grovlek och hårdhet mellan olika
armeringsjärn. Använd vinkelindikeringarna endast som
ungefärlig vägledning.
2. Normal bockning
(1) Placera verktyget med svängskivan vänd uppåt,
såsom visas på Bild 10.
(2) Kontrollera att skyddet är stängt.
(3) Ställ inställningsratten i läget för önskad vinkel.
(4) Placera armeringsjärnet på stopparen på mittplattan
och justera till korrekt läge enligt Bild 9.
(5) Tryck in startknappen för att bocka armeringsjärnet.
135°
180°
180°
Svenska
8

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y