Download Print this page

Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual page 23

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

KUVALLINEN SELOSTUS
Lue käsittelyohjeet ennen käyttöä.
Aloita käyttö vasta sitten, kun olet
tarkastanut, että taitettavan
materiaalin kääntymisalalla ei ole
ketään.
Älä koskaan vie käsiäsi leikkurin
lähelle työskentelyn aikana.
(Taivutus)
q Sulje kansi.
w Valitse taivutuskulma.
e Aseta tanko paikalleen.
r Vedä laukaisimesta.
KÄYTTÖ (LEIKKAUS)
VAROITUS!
Huomaa, että tämä työkalu ei ole kädessä pideltävä
työkalu. Käytä laitetta aina niin, että se on asennettu
vakaalle paikalle kuten lattialle, maahan tms.
Älä koskaan vie käsiäsi leikkurin lähelle käytön aikana.
Älä koskaan vie käsiäsi takaisinkytkentäpysäyttimen
lähelle käytön aikana.
Älä leikkaa muuta materiaalia kuin tankoja. Jos yrität
leikata muuta materiaalia, se saattaa rikkoutua pieniin
osasiin ja sinkoilla ympäristöön.
Leikkaa kerralla aina vain yksi tanko. Kerralla ei ole
mahdollista leikata enempää kuin yksi tanko, ja
useamman
yhdessä
vahingoittaa laitetta ja teriä.
Taivutusrulla liikkuu myös leikkauksen aikana. Älä
vie käsiäsi taivutusrullan lähelle.
1. Tavallinen leikkaus (kuva 3)
(1) Käännä vipu nuolimerkin suuntaan ja avaa kansi.
(2) Aseta säätöasteikko leikkausasentoon kohtaan "cut".
(Käännä säätöasteikkoa ääriasentoon myötäpäivään.)
(Kuva 3)
(3) Aseta laite kuvassa 3 näkyvään asentoon.
(4) Aseta leikattava tanko alaleikkurille.
(5) Kun tanko on asetettu paikalleen, varmista että joko
takaisinkytkentäpysäytin A tai B koskettaa tankoa.
(6) Vedä kytkinlaukaisimesta ja leikkaa tanko.
Älä käytä tätä sähkötyökalua
märissä sääolosuhteissa.
Vältä suurimman kapasiteetin
ylittävää työskentelyä (tangon
halkaisija 13 mm).
Katso tarkemmat ohjeet käsittelyohjeista.
leikkaaminen
saattaa
Jos kytkin katkaistaan ja
kytketään sitten heti uudelleen,
moottori ei kenties käynnisty.
Kun moottori on katkaistu,
odota ainakin yksi sekunti ennen
kuin käynnistät sen uudelleen.
Älä yritä leikata kahta tankoa
kerralla.
(Leikkaus)
q Avaa kansi.
w Valitse CUT.
e Aseta tanko paikalleen.
r Vedä laukaisimesta.
(Palautus puolitiehen)
q Valitse asteikolta RETURN.
w Vedä laukaisimesta.
HUOMAUTUS
Turvallisuuden vuoksi tämä laite on suunnitelu
sellaiseksi, että kytkintä ei voi kytkeä vahingossa.
Kun kytket työkalun virran, paina lukkopainiketta ja
vedä sitten kytkinlaukaisimesta (kuva 2). Jos
kytkinlaukaisimesta
lukkopainiketta ensin, kytkin saattaa vahingoittua. Ole
varovainen, kun kytket työkalun virran.
Vaikka
leikkaaminen
kytkinlaukaisimesta vetämistä siihen asti, kunnes
moottori alkaa käydä vastakkaiseen suuntaan ja
leikkuri alkaa palautua. Jos kytkinlaukaisin
vapautetaan liian aikaisin, leikkuri ei palaudu ja
laukaisimesta on vedettävä uudelleen.
2. Tangon poistaminen leikkauksen aikana (kuva 4)
Jos kytkinlaukaisin vapautetaan kesken leikkauksen,
leikkuri saattaa pysähtyä puolitiehen, jolloin tanko
tarttuu kiinni laitteeseen.
Jos näin käy, voit joko kytkeä kytkinlaukaisimen
uudelleen ja leikata tangon pois tai voit vapauttaa
tangon asettamalla yläleikkurin alkuasentoon
seuraavalla tavalla. (Kuva 4).
Irrotus (kuva 5)
Aseta säätöasteikko asentoon "RETURN" kuvassa 5
näkyvällä tavalla ja vedä taas kytkinlaukaisimesta.
Suomi
vedetään
painamatta
on
suoritettu,
jatka
22

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y