Download Print this page

Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual page 17

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

6. Hvis maskinen ved et uhell skulle falle i gulvet eller
slås mot noe, må den undersøkes nøye for å bekrefte
at det ikke finnes skader, sprekker, eller
deformarsjoner av noe slag på kutteren og selve
maskinen.
SPESIFIKASJONER
Spenning
Inntak
Kapasitet
Antall stykke(r) som kan behandles
samtidig
Vekt
STANDARD TILBEHØR
(1) Allennøkkel (Til M5 sekskantbolt)
.................................................. 1 (festet til maskinen)
(2) Et sett kuttere ........................... 1 (festet til maskinen)
TILLEGGSUTSTYR
Kutterkniv
* Et sett med to kuttere
BRUK
(1) Kutting av armeringsjern
(2) Bøying av armeringsjern
SJEKK FØR BRUK
ADVARSEL!
Før bruk må følgende punkter sjekkes. For punktene 1-6;
må alltid sjekkes før støpslet koples til stikkontakten.
1. Strømkilde
Pass på at strømkilden som skal benyttes stemmer
overens med det som er angitt på dataskilet.
2. Strømbryter
Pass på at bryteren er slått av (OFF) ved tilkopling til
stikkontakt. Begynner maskinen å arbeide med en
gang kan det føre til alvorlige ulykker.
NB!
Kuttere og annet tilbehør må monteres forsvarlig og i
overenstemmelse med bruksanvivsningen. Hvis
monteringen ikke utføres korrekt, kan de falle av under
bruk og forårsake personskader.
(1) Materiale: Armeringsjern: GRAD 460 (Storbritannia), BST 500
(Tyskland) og B500 (Spania).
(2) Materialediameter: 8 – 13 mm
Kutting
10 mm 1 stk
13 mm 1 stk
3. Skjøteledning
Bruk en skjøteledning med en tilstrekkelig tylkkelse
og merkekapasitet, når arbeidsområdet er fjernt fra
strømkilden. Skjøteledningen må være så kort som
mulig.
NB!
Skadet eller ødelagt ledning må skiftes ut eller
repareres.
4. Forberedelse og bekreftelse av arbeidsmiljøet.
Sjekk og bekreft at arbeidsområdet er i en tilstand
som nevnt i punkt 1 under generelle forholdsregler.
5. For sikkerhets skyld bruker du den vedlagte
Allennøkkelen til å forsikre deg om at sekskantbolten
er forsvarlig strammet. Hvis maskinen brukes med
bolten i løs tilstand, kan det resultere i ødelagt maskin
i tillegg til en ulykke.
6. Bekreft at kutteren er skarp.
Se til at kutteren er skarp. Fortsatt bruk av en kutter
som er utslitt og deformert med sløve kanter vil
resultere i skader på maskinen og kutteren i tillegg til
en ulykke.
7. Sjekk stikkontakten.
Hvis en stikkontakt er løs eller støpslet lett glir ut
igjen når det stikkes inn, må stikkontakten repareres.
Ta kontakt med nærmeste elektromontør for
reparasjon. Bruk av en defekt stikkontakt kan resultere
overoppheting og ulykker.
Støpslet må koples fra stikkontakten når kutteren
skal sjekkes, rengjøres og skiftes ut. Hvis dette ikke
gjøres kan det forårsake personskader.
230 V
285 W
11,5 kg (uten ledning)
Norsk
Bøying
10 mm 2 stk
13 mm 1 stk
16

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y