Download Print this page

Hitachi VB 13Y Handling Instructions Manual page 24

Portable rebar cutter/bender
Hide thumbs

Advertisement

Suomi
LEIKKURIN KÄYTTÖIKÄ JA VAIHTO
1. Leikkurin käyttöikä (kuva 6)
Ajan mittaan terä kuluu ja sen reunat vääntyvät. Jos
kuluneen terän käyttöä jatketaan, laite saattaa
vahingoittua ja osasia saattaa sinkoilla leikkurista.
Kuten kuvassa 5 on näytetty, leikkurissa on terä
kahdessa kohdassa. Kutakin terää voidaan käyttää
kaksi kertaa vaihtamalla etu- ja takakiinnityspuoli.
Jotta reunoiltaan rikkoutuneen kuluneen terän käyttö
saadaan vältettyä, suosittelemme leikkurin
kiinnityspuolen vaihtamista noin 2500 tangon
leikkauksen jälkeen (standardi). Muulloin vaihda terät
uusiin.
2. Leikkurin kiinnityspuolen muuttaminen ja vaiho (kuva
7)
(1) Vedä kytkimestä kevyesti ja anna yläleikkurin liikkua
hitaasti. Kun yläleikkuria kiinnittävä kuusiokantapultti
tulee irti kannesta, katkaise kytkin asentoon OFF ja
sammuta moottori.
(2) Irrota virtajohto pistorasiasta.
3. Irrotus
VAROITUS!
Onnettomuuksien välttämiseksi muista asettaa kytkin
aina katkaistuun asentoon OFF ja irrottaa virtajohto
pistorasiasta.
Jos irrotat kuusiokantapultin varusteisiin kuuluvalla
kuusiotappiavaimella, voit irrottaa leikkurin. (Kun
leikkurin suojaa työnnetään ylös kuvassa 7 näkyvän
nuolen suuntaan, yläleikkurin irrotus käy helposti.
4. Asennus
(1) Poista pöly leikkurin asennusosan ympäriltä puhtaalla
rievulla.
Asteikon merkintä
Tangon tila
Kun taivutetaan 10 mm ja 13 mm tanko samalla
asteikon asennolla, taivutuskulmat eroavat hieman
toisistaan, koska tankojen halkaisija on erilainen.
Vaikka siis käytetään samaa kulmasäätöä,
suosittelemme asteikon asennon hienoista
muuttamista, js tangon halkaisija on erilainen, kuten
kuvassa 8 on esitetty. Voit taivuttaa tangon lähelle
asteikon merkintää, jos asetat 10 mm tangon
lähemmäs kulmamerkin vasenta puolta ja 13 mm
tangon lähemmäs kulmamerkin oikeaa puolta.
HUOM!
Vaikka asteikon säätöasento olisikin sama, taivutuskulma
saattaa olla erilainen, jos tangon kovuus on erilainen.
Käytä kulmamerkkejä lähinnä viitteenä.
2. Tavallinen taivutus
(1) Aseta laite niin, että pyöröalusta tulee ylös kuvassa
10 näkyvällä tavalla.
(2) Varmista, että kansi on suljettu.
(3) Aseta säätöasteikko haluttuun kulmaan.
(4) Aseta tanko keskilevyn pysäyttimelle ja aseta se oikein
kuvassa 9 näytetyllä tavalla.
23
45°
45°
90°
(2) Aseta leikkuri asennusosaan niin, että terät (
osoittavat toisiinsa.
(3) Kiinnitä
kuusiotappiavaimella.
KÄYTTÖ (TAIVUTUS)
VAROITUS!
Huomaa, että tämä työkalu ei ole kädessä pideltävä
työkalu. Käytä laitetta aina niin, että se on asennettu
vakaalle paikalle kuten lattialle, maahan tms.
Älä koskaan vie käsiäsi taivutusrullan lähelle käytön
aikana.
Älä leikkaa muuta materiaalia kuin tankoja. Jos yrität
leikata muuta materiaalia, se saattaa rikkoutua pieniin
osasiin ja sinkoilla.
Kerrallaan voidaan taittaa kaksi 10 mm tankoa, mutta
13 mm tankoja voidaan taivuttaa vain yksi kerrallaan.
Muista, että leikkuri liikkuu myös taivutuksen aikana,
joten sulje aina leikkurin kansi.
Aloita työskentely vasta sitten, kun olet tarkastanut,
että taitettavan materiaalin kääntöalalla ei ole ketään.
Jätä ainakin 120 mm ylimääräistä pituutta. Jos tätä
ylimääräistä pituutta ei ole tarpeeksi, tanko saattaa
irrota taivutuksen aikana tai se saattaa rikkoutua
pieniin osiin, jotka saattavat sinkoilla ympäristöön.
(Kuva 9)
Aseta tanko rullaan oikein. Jos se työntyy esiin
rullasta, se saattaa irrota taivutuksen aikana ja
rikkoutua pieniin osiin.
1. Taivutuskulman säätö säätöasteikolla
Tanko voidaan taivuttaa säätöasteikolle merkittyihin
kulmiin kuvassa 15 näkyvällä tavalla.
90°
135°
Kuva 15
(5) Vedä kytkinlaukaisimesta ja taivuta tanko.
(6) Vedä kytkinlaukaisimesta kunnes moottori tekee
takaisinkytkentäliikkeen ja taivutusrulla alkaa pyöriä.
(Kun taivutusrulla alkaa pyöriä, se pyörii
automaattisesti alkuasentoon vaikka kytkinlaukaisin
vapautetaan.)
3. Taittaminen silmämääräisellä mittauksella
Koska laitteessa on nopeudeltaan säädettävä kytkin,
voit
taivuttaa
silmämääräisesti mittaamalla asteikon säätämisen
lisäksi.
(1) Säädä säätöasteikko haluttua suuremmalle kulmalle.
(2) Vedä kytkinlaukaisimesta kevyesti ja taivuta tanko
hitaasti.
(3) Kun tanko on taivutettu haluttuun kulmaan, lopeta
kytkimen vetäminen. Jos tangon kulma on yhä
haluttua pienempi, vedä kytkimestä uudelleen.
(4) Ota tanko pois, kun taivutus on suoritettu. Vedä sitten
kytkimestä uudelleen ja palauta taivutusrulla
alkuasentoon.
(Jatka kytmimestä vetämistä, kunnes taivuturulla
alkaa pyöriä käänteiseen suuntaan.)
kuusiokantapultti
135°
180°
180°
tangon
haluttuun
)
lujasti
kulmaan

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi VB 13Y