Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 71

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
EU:n vaatimustenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
ULKOILMAMELUDIREKTIIVI
GR3400, GR3420, GR3410
GR3800, GR3810, GR3820
Black & Decker ilmoittaa, että tuotteet, jotka on kuvattu
kohdassa Tekniset tiedot, täyttävät seuraavien direktiivien
vaatimukset:
2006/42/EY, EN60335-1, EN60335-2-77
2000/14/EC, Ruohonleikkuri, L < 50cm liite VI,
SNCH, 11, route de Luxembourg L-5230 Sandweiler,
Luxembourg
Ilmoitetun elimen tunnusnumero: 0499
Akustisen tehon taso määräyksen 2000/14/EY
(artikla 13, liite III, L < 50 cm) mukaisesti:
(mitattu ääniteho) 91.75 dB(A)
L
WA
epävarmuus (K) 3 dB(A)
L
(taattu ääniteho) 93 dB(A)
WA
epävarmuus (K) 3 dB(A)
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EY
vaatimukset. Lisätietoja saa ottamalla yhteyden
Black & Deckeriin seuraavissa osoitteissa tai
katsomalla tiedot käyttöoppaan takakannesta.
Allekirjoittanut vastaa teknisten tietojen kokoamisesta
ja antaa tämän ilmoituksen Black & Deckerin puolesta.
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Iso-Britannia
28.10.2010
Takuu
Black & Decker Oy takaa, ettei tuotteessa ollut materiaali- ja/
tai valmistusvikaa silloin, kun se toimitettiin ostajalle. Takuu
on lisäys kuluttajan laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin.
Takuu on voimassa Euroopan unionin jäsenmaissa ja
Euroopan vapaakauppa-alueella (EFTA).
Mikäli Black & Decker -tuote hajoaa materiaali- ja/tai
valmistusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi
24 kk:n kuluessa ostopäivästä, Black & Decker korjaa
laitteen ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen uuteen
Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Takuu ei kata vikoja,
jotka johtuvat laitteen
normaalista kulumisesta
ylikuormituksesta, virheellisestä käytöstä tai hoidosta
vahingoittamisesta vieraalla esineellä tai aineella tai
onnettomuustapauksessa.
Takuu ei ole voimassa, mikäli laitetta on korjannut joku
muu kuin Black & Deckerin valtuuttama huoltoliike.
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja jättää
koneen ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai valtuutetulle
huoltoliikkeelle viimeistään 2 kuukauden kuluessa vian
ilmenemisestä. Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä saa
ottamalla yhteyttä Black & Decker Oy:hyn sekä Internetistä
osoitteesta
www.2helpU.com, jossa on myös takuuehdot.
Rekisteröi uusi Black & Decker -tuotteesi ja katso uusien
tuotteiden ja erikoistarjousten tiedot verkkosivuiltamme
osoitteesta www.blackanddecker.fi. Katso Black & Decker
-tavaramerkin ja tuotevalikoimamme lisätiedot osoitteesta
www.blackanddecker.fi.
SUOMI
71

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents