Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 58

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NORSK
Miljø
Separat avfallshåndtering. Dette produktet
må ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Når Black & Decker-produktet er utslitt, skal det ikke kastes
som husholdningsavfall. Dette produktet må kastes separat.
Hvis brukte produkter og emballasje leveres atskilt,
kan materialer resirkuleres og brukes på nytt.
Resirkulering av brukte produkter gir redusert
miljøforurensing og mindre behov for råmaterialer.
Det kan være lokale bestemmelser for egen innsamling av
elektriske produkter fra husstander, på kommunale
avfallsplasser eller hos forhandleren når du kjøper et nytt
produkt.
Black & Decker tar i mot brukte Black & Decker-produkter for
resirkulering. Du kan levere produktet til et autorisert
serviceverksted.
For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted,
kontakt ditt lokale Black & Decker-kontor på den adressen
som er angitt i bruksanvisningen. Det finnes også en liste
over autoriserte Black & Decker-serviceverksteder og
opplysninger om ettersalgsservice og kontakter på Internett:
www.2helpU.com.
Tekniske data
Spenning
Inn-effekt
Hastighet ubelastet
Høydejustering
Bladlengde
Vekt
58
GR3400 TYPE 2
GR3420 TYPE 2
V AC 230
W 1200
-1
min
2900
mm 23, 33, 43, 53, 63
mm 340
kg 13,7
hånd/arm-vektet vibrasjon
GR3800 TYPE 2
GR3410 TYPE 1
GR3810 TYPE 2
230
230
1050
1600
2900
2900
23, 33, 43, 53, 63
28, 38, 48, 58, 68
340
380
12,4
17
2
<2,5 m/s
GR3820 TYPE 1
230
1200
2900
28, 38, 48, 58, 68
380
16,7

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents