Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 59

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
EF-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DIREKTIV FOR UTENDØRSSTØY
GR3400, GR3420, GR3410
GR3800, GR3810, GR3820
Black & Decker erklærer at disse produktene som er
beskrevet under "Tekniske data", er i samsvar med:
2006/42/EF (fra 29. desember 2009)
EN60335-1, EN60335-2-77
2000/14/EC, gressklipper, L < 50cm vedlegg VI,
SNCH, 11, route de Luxembourg L-5230 Sandweiler,
Luxembourg
ID for varslet organ: nr. 0499
Nivået for akustisk effekt er i samsvar med 2000/14/EF
(artikkel 13, vedlegg III, L < 50 cm):
(målt lydeffekt) 91.75 dB(A)
L
WA
usikkerhet (K) 3 dB(A)
L
(garantert lydeffekt) 93 dB(A)
WA
usikkerhet (K) 3 dB(A)
Disse produktene er også i samsvar med direktivet
2004/108/EF. Hvis du ønsker mer informasjon, kontakt
Black & Decker på følgende adresse, eller se på baksiden
av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for utarbeidelsen av den tekniske
dokumentasjonen og gir denne erklæringen på vegne av
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannia
28.10.2010
Garanti
Black & Decker er trygg på kvaliteten til sine produkter og
tilbyr en enestående garanti. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter, og er ikke i
konflikt med disse. Garantien er gyldig i EU- og EFTA-
medlemsstatene.
Hvis et Black & Decker-produkt går i stykker på grunn av
material- og/eller fabrikasjonsfeil eller har mangler i forhold
til spesifikasjonene, innen 24 måneder fra kjøpet, påtar
Black & Decker seg å skifte ut defekte deler, reparere
produkter som har vært utsatt for alminnelig slitasje, eller
bytte ut slike produkter med minst mulig vanskelighet for
kunden, med mindre:
produktet har vært brukt i yrkes-/næringsvirksomhet
eller til utleie.
produktet har vært utsatt for feilaktig bruk eller
mislighold.
produktet har blitt skadet av fremmede gjenstander eller
stoffer eller ved et uhell.
reparasjoner er forsøkt utført av andre enn autoriserte
serviceverksteder eller Black & Deckers
serviceteknikere.
For å ta garantien i bruk skal produktet og kjøpekvittering
leveres til forhandleren eller til et autorisert serviceverksted.
For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted,
kontakt ditt lokale Black & Decker-kontor på den adressen
som er angitt i bruksanvisningen. En oversikt over
autoriserte serviceverksteder og opplysninger om
ettersalgsservice og kontakter er også tilgjengelig på
Internett:
www.2helpU.com
Besøk vårt webområde www.blackanddecker.no for å
registrere ditt nye Black & Decker-produkt og for å holde deg
oppdatert om nye produkter og spesialtilbud. Du finner mer
informasjon om Black & Decker og produktutvalget vårt på
www.blackanddecker.no.
NORSK
59

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents