Suomi (Alkuperäisten Ohjeiden Käännös) - Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SUOMI
Käyttötarkoitus
Suomi
Black & Decker -ruohonleikkuri on suunniteltu ruohon
leikkaamiseen. Kone on tarkoitettu kotikäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Varoitus! Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava
asianmukaisia turvaohjeita, jotta tulipalojen, sähköiskujen ja
henkilövahinkojen riski olisi mahdollisimman pieni.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Ennen laitteen käyttöä on varmistettava, että käyttäjä
osaa sammuttaa sen hätätilanteessa.
Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
Koulutus
Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu hallintalaitteisiin ja
opettele laitteen oikea käyttö.
Älä anna lasten tai tätä käyttöohjetta lukemattomien
henkilöiden käyttää laitetta. Paikalliset säädökset
saattavat määrittää käyttäjiä koskevia ikärajoituksia.
Älä käytä laitetta muiden henkilöiden (erityisesti lapsien)
tai eläinten läheisyydessä.
Muista, että laitteen käyttäjä on vastuussa muille
henkilöille tai omaisuudelle aiheutuneista
onnettomuuksista tai vaaratilanteista.
Valmistelu
Suojaa jalat laitteen käytön aikana käyttämällä tukevia
jalkineita. Älä käytä laitetta avojaloin tai avonaisien
sandaalien kanssa. Suojaa sääret käyttämällä pitkiä
housuja.
Käytä suojalaseja, kun käytät laitetta. Käytä
hengityssuojainta, mikäli laitetta käytetään pölyisissä
olosuhteissa. Suojaa kuulosi, mikäli laitteen ääni on
epämiellyttävän kova.
Suojaudu sähköiskuilta. Vältä itse koskettamasta
maadoitettuihin pintoihin (kuten metallikaiteisiin tai
lyhtypylväisiin).
Ennen laitteen käyttämistä tarkista katsomalla, että terä,
terän mutteri ja leikkuriyksikkö eivät ole kuluneet tai
vahingoittuneet. Varmista, että terän mutteri on kireällä.
Varmista ennen käytön aloittamista, ettei
työskentelyalueella ole oksia, kiviä, johtoja tai muita
esteitä.
Käyttö
Älä koskaan käytä laitetta ilman asianmukaisia suojia tai
turvalaitteita.
Käytä laitetta vain päivänvalossa tai hyvin valaistulla
alueella.
Älä jätä laitetta sateeseen. Älä käytä laitetta sateessa
tai kosteissa tai märissä olosuhteissa. Laitteen
käyttämistä märällä nurmikolla ei suositella.
66
Älä työskentele jyrkissä rinteissä.
Toimi erityisen huolellisesti, kun laitteen suuntaa
muutetaan rinteessä.
Käytä laitetta aina kävellen. Älä juokse. Älä vedä laitetta
itseäsi kohti tai kävele takaperin laitetta käyttäessäsi.
Käynnistä laite ohjeiden mukaan. Varmista, että jalkasi
ovat riittävän kaukana terästä.
Älä kallista laitetta käynnistyksen yhteydessä, mikäli se
ei ole tarpeen. Jos laitetta on kallistettava
käynnistettäessä, kallista sitä mahdollisimman vähän.
Nosta vain laitteen kauimpana käyttäjästä olevaa
puolta. Varmista, että molemmat kätesi ovat
käyttöasennossa ennen laitteen laskemista alas.
Sammuta laite ja odota, kunnes teräosan pyöriminen
lakkaa, mikäli laitetta on kallistettava, kun sitä siirretään
muilla alustoilla kuin ajettavalla nurmikolla.
Älä nosta tai kanna laitetta, ennen kuin terä on
pysähtynyt kokonaan.
Pidä kädet ja jalat loitolla terästä. Älä aseta käsiä tai
jalkoja lähelle pyöriviä osia tai niiden alle.
Pysy loitolla laitteen poistoaukoista.
Sammuta laite, vedä pistoke irti pistorasiasta ja
varmista, että laitteen liikkuvat osat ovat pysähtyneet,
ennen kuin jätät laitteen ilman valvontaa, ja ennen sen
osien vaihtamista, puhdistamista tai tarkistamista tai
tukoksen poistamista.
Jos laite tärisee tavallisuudesta poikkeavasti, tai jos
osut vieraaseen kappaleeseen, sammuta laite ja irrota
se virtalähteestä. Varmista, että laite ei ole
vahingoittunut.
Pidä verkkovirtajohto aina mahdollisimman kaukana
terästä. Huomioi virtajohdon asento aina laitetta
käytettäessä.
Moottori pyörii vielä muutaman sekunnin virran
katkaisemisen jälkeen. Älä jarruta terän
pysähtymisliikettä.
Huolto ja varastointi
Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei laitteessa ole
vahingoittuneita tai viallisia osia. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole väärässä
asennossa ja että työkalussa ei ole murtuneita tai
vahingoittuneita suojia tai kytkimiä tai muita osia, jotka
saattaisivat vaikuttaa haitallisesti laitteen toimintaan.
Varmista, että laite toimii oikein. Laitetta ei tule käyttää,
jos sen suoja tai kotelo on vaurioitunut tai poistettu. Älä
käytä laitetta, jos jokin sen osa on vahingoittunut tai
viallinen. Älä käytä laitetta, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä. Korjauta tai vaihdata
vaurioituneet tai vialliset osat valtuutetussa
huoltoliikkeessä.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents