Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 33

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Gebruik
Waarschuwing! Laat de machine in zijn eigen tempo
werken. Niet overbelasten.
De maaihoogte instellen (fig. E)
U kunt de maaihoogte instellen met het middelste
mechanisme.
Waarschuwing! Trek de stekker uit het stopcontact
en wacht totdat het blad is gestopt met draaien voordat
u verdergaat.
Stel de wielen in op de gewenste hoogte met behulp
van de afstelhendel (7).
In- en uitschakelen
Inschakelen
Houd de handgreep met beide handen vast en kantel
deze een beetje naar beneden zodat de voorkant van
de machine wordt opgetild.
Houd de ontgrendelingsknop (3) ingedrukt en trek de
aan-uitschakelaar (2) naar u toe.
Laat de ontgrendelingsknop los.
Laat de machine terugkeren in de werkpositie.
Uitschakelen
Laat de aan-uitschakelaar (2) los om de machine uit
te schakelen.
Waarschuwing! Probeer nooit om een schakelaar in de
ingeschakelde stand te vergrendelen.
Maaien (fig. F & G)
We raden u aan uw maaier te gebruiken zoals beschreven
in dit gedeelte teneinde optimale resultaten te behalen en
het risico op doorsnijden van het netsnoer te verkleinen.
Leg het grootste deel van het netsnoer op het gras, dicht
bij het beginpunt (positie 1 in fig. F).
Schakel de machine in zoals hierboven is beschreven.
Ga door zoals beschreven in fig. F.
Loop van positie 1 naar positie 2.
Sla rechtsaf en loop naar positie 3.
Sla linksaf en loop naar positie 4.
Herhaal de bovenstaande procedure naar wens.
Waarschuwing! Werk niet in de richting van het snoer zoals
afgebeeld in fig. G.
De graszak legen
Wanneer u los gras onder uit de maaier ziet vallen,
leegt u de graszak.
Waarschuwing! Gebruik de machine nooit zonder de
graszak.
De maaier dragen (fig. H)
Waarschuwing! Trek de stekker uit het stopcontact
en wacht totdat het blad is gestopt met draaien voordat
u verdergaat.
U kunt de maaier dragen met behulp van de handige
draaggrepen (9).
Tips voor optimaal gebruik
Als het gras langer is dan ongeveer 10 cm, maait u twee
keer om een beter resultaat te krijgen. U maait dan eerst
met een maximale maaihoogte en vervolgens met een
lage of medium maaihoogte.
U krijgt de beste resultaten wanneer u uitsluitend droog
gras maait.
Onderhoud
Uw Black & Decker-machine is ontworpen om gedurende
een lange periode te functioneren met een minimum aan
onderhoud. U kunt de machine naar volle tevredenheid
blijven gebruiken als u voor correct onderhoud zorgt en
de machine regelmatig schoonmaakt.
Houd de machine schoon en droog.
Reinig de ventilatieopeningen regelmatig met een
schone, droge kwast.
Gebruik regelmatig een botte krabber om gras en vuil
van de machine te verwijderen.
Reinig de machine uitsluitend met een milde
reinigingsoplossing en een vochtige doek. Voorkom dat
vloeistof de machine binnendringt en dompel nooit enig
onderdeel van de machine in vloeistof onder. Gebruik
geen schuur- of oplosmiddel.
Onderhoud van het blad
Verwijder regelmatig gras en vuil van het blad.
Wanneer het tuinseizoen weer begint, controleert u de
conditie van het blad nauwkeurig.
Als het blad erg bot is, slijpt of vervangt u het blad.
Als het blad beschadigd of versleten is, bevestigt u een
nieuw blad zoals hieronder beschreven.
Het blad vervangen (fig. I)
Een vervangend blad is verkrijgbaar via uw Black &
Decker-leverancier.
- Cat. nr. A6245 kan worden gebruikt bij de volgende
maaiers: GR3400, GR3410 & GR3420.
- Cat. nr. A6243 kan worden gebruikt bij de volgende
maaiers: GR3800, GR3810 & GR3820.
Waarschuwing! Houd u aan de volgende
voorzorgsmaatregelen:
Trek de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het
blad is gestopt met draaien voordat u verdergaat.
NEDERLANDS
33

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents