Download Table of Contents Print this page

Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 52

Hide thumbs Also See for GR3400:

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Lokala föreskrifter kan kräva separat insamling av
elprodukter från hushållen, vid kommunala
insamlingsplatser eller hos återförsäljaren när du köper en
ny produkt.
Black & Decker samlar in och återvinner uttjänta Black &
Decker-produkter. Om du vill utnyttja denna tjänst
återlämnar du produkten till en auktoriserad verkstad, som
samlar in den för vår räkning.
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Tomgångshastighet
Justering av klipphöjd
Bladlängd
Vikt
52
GR3400 TYP 2
GR3420 TYP 2
VAC 230
W 1 200
–1
min
2 900
mm 23, 33, 43, 53, 63
mm 340
kg 13,7
vibrationspåverkan på hand/arm,
För information om närmaste auktoriserade verkstad,
kontakta det lokala Black & Decker-kontoret på den adress
som är angiven i bruksanvisningen. En lista över alla
auktoriserade verkstäder samt servicevillkor finns även
tillgänglig på Internet: www.2helpU.com.
GR3800 TYP 2
GR3410 TYP 1
GR3810 TYP 2
230
230
1 050
1 600
2 900
2 900
23, 33, 43, 53, 63
28, 38, 48, 58, 68
340
380
12,4
17
2
<2,5 m/s
GR3820 TYP 1
230
1 200
2 900
28, 38, 48, 58, 68
380
16,7

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents