Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 34

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NEDERLANDS
Zorg ervoor dat u zich niet snijdt. Gebruik zware
handschoenen of een stuk stof om het blad vast
te pakken.
Gebruik uitsluitend het gespecificeerde
vervangingsblad.
Verwijder de rotor (16) onder geen enkele voorwaarde.
U kunt het blad als volgt vervangen:
Draai de machine op de zijkant.
Pak het blad (17) met een hand vast.
Gebruik de meegeleverde moersleutel om de bladmoer
los te maken en te verwijderen (18).
Opmerking: Wanneer een blad wordt bevestigd, moet de
tekst op het blad in de richting van de gebruiker staan.
Vervang het blad (17).
Plaats de borgring (als deze was gemonteerd) en
de moer (18) terug.
Draai de bladmoer stevig vast.
Problemen oplossen
Als de machine niet goed lijkt te werken, volgt u de
onderstaande instructies op. Neem contact op met het
dichtstbijzijnde Black & Decker-servicecentrum als u het
probleem niet kunt verhelpen.
Waarschuwing! Voordat u doorgaat, trekt u de stekker uit
het stopcontact.
Motor zoemt maar het blad beweegt niet
Verwijder voorzichtig eventuele obstakels van het blad.
Geen geluid en het blad beweegt niet
Controleer of de netsnoeren goed zijn aangesloten.
Controleer de hoofdzekeringen.
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Onbelaste snelheid
Hoogte afstellen
Bladlengte
Gewicht
34
GR3400 TYPE 2
GR3420 TYPE 2
Vac 230
W 1200
-1
min
2900
mm 23, 33, 43, 53, 63 23, 33, 43, 53, 63 28, 38, 48, 58, 68 28, 38, 48, 58, 68
mm 340
kg 13,7
gewogen trilling hand/arm
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag niet met
normaal huishoudelijk afval worden weggegooid.
Mocht u op een dag constateren dat het Black & Decker-
product aan vervanging toe is of dat u het apparaat niet meer
nodig hebt, gooi het product dan niet bij het restafval. Het
product valt onder de categorie voor elektrische apparaten.
Gescheiden inzameling van gebruikte producten
en verpakkingsmaterialen maakt het mogelijk
materialen te recycleren en opnieuw te gebruiken.
Hergebruik van gerecycleerde materialen zorgt
voor minder milieuvervuiling en dringt de vraag
naar grondstoffen terug.
Plaatselijke verordeningen kunnen voorzien in gescheiden
inzameling van huishoudelijke elektrische producten via
gemeentelijke stortplaatsen of via de leverancier bij wie
u een nieuw product aanschaft.
Black & Decker biedt de mogelijkheid tot het recyclen
van afgedankte Black & Decker-producten. Om gebruik
te maken van deze service, dient u het product naar een
van onze servicecentra te sturen, die de inzameling voor
ons verzorgen.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum
opvragen via de adressen op de achterzijde van deze
handleiding. U kunt ook een lijst van onze servicecentra
en meer informatie over onze klantenservice vinden op
het volgende internetadres: www.2helpU.com.
GR3800 TYPE 2
GR3410 TYPE 1
GR3810 TYPE 2
230
230
1050
1600
2900
2900
340
380
12,4
17
2
<2,5 m/s
GR3820 TYPE 1
230
1200
2900
380
16,7

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents