Black & Decker GR3400 Original Instructions Manual page 35

Hide thumbs Also See for GR3400:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN MACHINERIEËN
RICHTLIJN VOOR GELUID BUITENSHUIS
GR3400, GR3420, GR3410
GR3800, GR3810, GR3820
Black & Decker verklaart dat deze producten, die zijn
beschreven onder "Technische gegevens", voldoen aan:
2006/42/EG, EN60335-1, EN60335-2-77
2000/14/EG, grasmaaier, L < 50 cm, bijlage VI,
SNCH, 11, route de Luxembourg L-5230 Sandweiler,
Luxembourg
Aangemelde instantie ID Nr.: 0499
Niveau van akoestisch vermogen volgens 2000/14/EG
(Artikel 13, bijlage III, L < 50 cm):
(gemeten geluidsvermogen) 91.75 dB(A)
L
WA
meetonzekerheid (K) 3 dB(A)
L
(gegarandeerd geluidsvermogen) 93 dB(A)
WA
meetonzekerheid (K) 3 dB(A)
Deze producten voldoen tevens aan richtlijn 2004/108/EG.
Neem voor meer informatie contact op met Black & Decker
op het volgende adres of raadpleeg de achterzijde van de
handleiding.
Ondergetekende is verantwoordelijk voor de compilatie van
het technische bestand en geeft deze verklaring namens
Black & Decker af.
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Verenigd Koninkrijk
28-10-2010
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in haar producten en biedt
een uitstekende garantie. Deze garantiebepalingen vormen
een aanvulling op uw wettelijke rechten en beperken deze
niet. De garantie geldt in de lidstaten van de Europese Unie
en de Europese Vrijhandelsassociatie.
Mocht uw Black & Decker product binnen 24 maanden na de
datum van aankoop defect raken ten gevolge van materiaal-
of constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze
vervanging van defecte onderdelen, de reparatie van het
product of de vervanging van het product, tenzij:
Het product is gebruikt voor handelsdoeleinden,
professionele toepassingen of verhuurdoeleinden;
Het product onoordeelkundig is gebruikt;
Het product is beschadigd door invloeden van buitenaf
of door een ongeval;
Reparaties zijn uitgevoerd door anderen dan onze
servicecentra of Black & Decker-personeel.
Om een beroep te doen op de garantie, dient u een
aankoopbewijs te overhandigen aan de verkoper of een van
onze servicecentra. U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de achterzijde
van deze handleiding. U kunt ook een lijst van onze
servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice
vinden op het volgende internetadres: www.2helpU.com.
Meld u aan op onze website www.blackanddecker.nl
om te worden geïnformeerd over nieuwe producten
en speciale aanbiedingen. Verdere informatie over het
merk Black & Decker en onze producten vindt u op
www.blackanddecker.nl.
NEDERLANDS
35

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gr3800Gr3810Gr3820Gr3420Gr3410

Table of Contents